Ανακοινώσεις

 

Χρονοδιάγραμμα διαλέξεων, Βιβλιογραφία . Έναρξη διαλέξεων την 4η Οκτωβρίου 2010.
Πρόγραμμα Διακεκριμένων Ομιλητών "Λέων ο Μαθηματικός" του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ.
Αναγνώριση Μουσικού Είδους με χρήση Πολυγραμμικών και Αραιών Τεχνικών: Διάλεξη στα πλαίσια της εκδήλωσης Greek Signal Processing Jam στην Αθήνα στις 17 Οκτωβρίου 2009.
Κατάτμηση Ομιλίας/Ομιλητών που στηρίζεται στο κριτήριο πληροφορίας Bayes (Speech/Speaker Segmentation based on the Bayesian Information Criterion): Διάλεξη στo Ινστιτούτο Τηλεματικής και Πληροφορικής στις 12 Μαϊου 2010.
Κανονισμός εκπόνησης εργασιών, προθεσμίες, βαθμολόγηση έτους 2010-11.
Διαφάνειες και εποπτικό υλικό στην Πύλη Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (ΠΗΛΕΑΣ) .
Θέματα διπλωματικών εργασιών.

 

 

Αρχική σελίδα | Πίνακας περιεχομένων | Ανακοινώσεις | Εργασίες | Ηλεκτρονική υποβολή | Λογισμικό | Εργαστήρια | Βιβλιογραφία | Ενδεικτικές σελίδες