Εξάμηνο: 7ο
Διδάσκων: Κων/νος Κοτρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Παραδόσεις: 
Τρίτη 16:15-17:45 (Αίθουσα A), Πέμπτη 16:15-17:45 (Αίθουσα Ι2) Αναπληρώσεις Παραδόσεων: Τρίτη 18:15-19:45 (σε αίθουσα που θα ανακοινωθεί).
Διδακτικό βιβλίο:   J. H. McClellan, R. W. Schafer, and M. A. Yoder (μτφ. Ε. Ζ. Ψαρράκης), Θεμελιώδεις Έννοιες της Επεξεργασίας Σημάτων. Εκδόσεις Φιλομάθεια, Πάτρα, 2006.
Διδακτικές σημειώσεις (υπό διαμόρφωση): Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Ομιλίας
E-mail: costas@aiia.csd.auth.gr

urbhorsa.gif (4511 bytes)

Πίνακας Περιεχομένων

Ανακοινώσεις
  • Η σελίδα αυτή δεν ενημερώνεται . Ανακοινώσεις, διαφάνειες των διαλέξεων και λοιπές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στη σελίδα του μαθήματος στον ΠΗΛΕΑ .
Εργασίες
Ηλεκτρονική Υποβολή Εργασιών
Λογισμικό
Εργαστήρια
Βιβλιογραφία
Ενδεικτικές σελίδες διαδικτύου