Εργασίες

Περιγραφή βιβλιογραφικών και προγραμματιστικών εργασιών (Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011).
Οδηγίες και περιγραφή των δεδομένων ομιλίας για την εκπόνηση των προγραμματιστικών εργασιών από το βιβλίο των Deller, Proakis and Hansen, Discrete-Time Speech Processing , Macmillan, 1993.

 

Αρχική σελίδα | Πίνακας περιεχομένων | Ανακοινώσεις | Εργασίες | Ηλεκτρονική υποβολή | Λογισμικό | Εργαστήρια | Βιβλιογραφία | Ενδεικτικές σελίδες