Ενδεικτικές Σελίδες

Επεξεργασία Ομιλίας (Speech Processing)

IEEE Signal Processing Society
The European Association for Signal Processing
International Speech Communication Association
comp.speech
Signal Processing Information Base
Speech Processing at Carnegie Mellon University, Robust Speech Processing Group
Center for Language & Speech Processing, The Johns Hopkins University
Spoken Language Systems at MIT
Speech Processing Laboratory at Michigan State University
Center for Spoken Language Understanding at Oregon Health & Science University
Applied Science & Engineering Laboratory, University of Delaware
Institute for Signal & Information Processing at Mississippi State University
Computer Audition Laboratory at University of California San Diego
Computational Language and Education Research at University of Colorado Boulder
The Centre for Speech Technology Research at the University of Edinburg, U.K.
Spoken Language Processing at LIMSI CNRS, France
Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου - Institute for Speech and Language Processing
Speech Processing Class - Johns Hopkins University
Επεξεργασία Φωνής Εισαγωγή στην Αναγνώριση & Σύνθεση Φωνής (Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης)
Course Description at Dept. of ECE, Michigan State University
The MBROLA PROJECT HOMEPAGE
Esopos: Ελληνικό Σύστημα Αυτόματης Ανάγνωσης
Speech Synthesis Examples

Τεχνολογία Φυσικών Γλωσσών (Human Language Technology)

(Greek Linguistics)

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Ηλεκτρονικός Κόμβος για την υποστήριξη των διδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα, Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα
Ιδρυμα "Μανόλης Τριανταφυλλίδης
Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας (ΙΕΛ)
Ομάδα Τεχνητής Νοημοσύνης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Amalia Arvaniti at UCSD
Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης)

(Computational Linguistics)

The Association for Computational Linguistics
Computational Linguistics
Linguistic Data Consortium
The European Language Resources Association home page
UCREL Corpora
International Phonetic Alphabet
UCL Division of Psychology & Language Sciences, SAMPA Computer Readable Phonetic Alphabet
Computational Linguistics at Saarbruecken
Computational Linguistics, University of Erlangen-Nuernberg
Roni Rosenfeld
LS-GRAM Grammatical Resources for nine European Languages
The Porter Stemming Algorithm

 

 

Αρχική σελίδα | Πίνακας περιεχομένων | Ανακοινώσεις | Εργασίες | Ηλεκτρονική υποβολή | Λογισμικό | Εργαστήρια | Βιβλιογραφία | Ενδεικτικές σελίδες