Διαλέξεις και Βαθμολόγηση

 

Η διδασκαλία του μαθήματος "Γραφικά Υπολογιστών" γίνεται σε τέσσερις ώρες την εβδομάδα όπου διδάσκεται η ανάλογη θεωρία και οι φροντιστηριακές ασκήσεις.

Για την περίοδο 2007-2008 οι παραδόσεις θα γίνονται την Τρίτη 15:00-17:00  (A)  και την  Παρασκευή 13:00-15:00 (A).

Με το πέρας του 7ου εξαμήνου, στο οποίο ανήκει το μάθημα, γίνεται η γραπτή εξέταση του μαθήματος πάνω στην διδακτέα ύλη.

Επιπλέον, οι φοιτητές εκπονούν και υποχρεωτικές εργασίες.

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από το βαθμό των γραπτών εξετάσεων και των εργασιών.

 

 

Διαφάνειες Διαλέξεων

Οι διαφάνειες είναι σε πρόχειρη μορφή, εμπλουτίζονται διαρκώς, και βασίζονται στην ύλη του  βιβλίου E. Angel, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach Using Open GL, 3rd Edition, Reading MA: Addison Wesley, 2002.

           Μέρος πρώτο

           Μέρος δεύτερο

           Μέρος τρίτο

           Μέρος τέταρτο

           Μέρος πέμπτο

          Μέρος έκτο

          Μέρος έβδομο

          Μέρος όγδοο

 

Υλικό παλαιότερων διαλέξεων

Το υλικό αυτό δημιουργήθηκε υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή Κ. Κοτρόπουλου στο χρονικό διάστημα 1995-2001.

 

 

Συστήματα Γραφικών και Μοντέλα (Σχήματα 1-17). Από το βιβλίο του Ε. Αngel, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with OpenGL . Reading, MA: Addison-Wesley, 1997.

 

Συστήματα Γραφικών και Μοντέλα (Σχήματα 18-29). Από το βιβλίο του Ε. Αngel, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with OpenGL. Reading, MA: Addison-Wesley, 1997 ( Κεφάλαιο 1 [postscript win zipped]).

 

Προγραμματισμός Γραφικών (Σχήματα 1-17). Από το βιβλίο του Ε. Αngel, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with OpenGL. Reading, MA: Addison-Wesley, 1997.

 

Προγραμματισμός Γραφικών (Σχήματα 18-34). Από το βιβλίο του Ε. Αngel, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with OpenGL. Reading, MA: Addison-Wesley, 1997.

 

Προγραμματισμός Γραφικών (Σχήματα 35-38). Από το βιβλίο του Ε. Αngel, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with OpenGL . Reading , MA: Addison-Wesley, 1997 ( Κεφάλαιο 2 [postscript win zipped]).

 

On-line μάθημα εισαγωγής στην OpenGL (downloaded).

 

Εισαγωγικό μάθημα στην OpenGL (Ε. Angel; Siggraph 2000).

 

Είσοδος και Αλληλεπίδραση (Σχήματα 1-15). Από το βιβλίο του Ε. Αngel, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with OpenGL. Reading,MA: Addison-Wesley, 1997.

 

Είσοδος και Αλληλεπίδραση (Σχήματα 19-20). Από το βιβλίο του Ε. Αngel, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with OpenGL. Reading, MA: Addison-Wesley, 1997 ( Κεφάλαιο 3 [postscript win zipped]).

 

Γεωμετρικά αντικείμενα και Μετασχηματισμοί (Σχήματα 1-15). Από το βιβλίο του Ε. Αngel, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with OpenGL. Reading, MA: Addison-Wesley, 1997

 

Γεωμετρικά αντικείμενα και Μετασχηματισμοί (Σχήματα 16-32). Από το βιβλίο του Ε. Αngel, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with OpenGL. Reading, MA: Addison-Wesley, 1997

 

Γεωμετρικά αντικείμενα και Μετασχηματισμοί (Σχήματα 33-49). Από το βιβλίο του Ε. Αngel, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with OpenGL. Reading, MA: Addison-Wesley, 1997 ( Κεφάλαιο 4 [postscript win zipped]).

 

Παρατήρηση (Σχήματα 1-17). Από το βιβλίο του Ε. Αngel, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with OpenGL. Reading, MA: Addison-Wesley, 1997

 

Παρατήρηση (Σχήματα 18-28). Από το βιβλίο του Ε. Αngel, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with OpenGL. Reading, MA: Addison-Wesley, 1997

 

Παρατήρηση (Σχήματα 29-38). Από το βιβλίο του Ε. Αngel, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with OpenGL. Reading, MA: Addison-Wesley, 1997 ( Κεφάλαιο 5 [postscript win zipped]).

 

Σκίαση (Σχήματα 1-17). Από το βιβλίο του Ε. Αngel, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with OpenGL. Reading, MA: Addison-Wesley, 1997

 

Σκίαση (Σχήματα 18-33). Από το βιβλίο του Ε. Αngel, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with OpenGL. Reading, MA: Addison-Wesley, 1997

 

Σκίαση (Σχήματα 34-50). Από το βιβλίο του Ε. Αngel, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with OpenGL. Reading, MA: Addison-Wesley, 1997 ( Κεφάλαιο 6 [postscript win zipped]).

 

Υλοποίηση(Σχήματα 1-17). Από το βιβλίο του Ε. Αngel, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with OpenGL. Reading, MA: Addison-Wesley, 1997

 

Υλοποίηση (Σχήματα 18-34). Από το βιβλίο του Ε. Αngel, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with OpenGL. Reading, MA: Addison-Wesley, 1997

 

Υλοποίηση (Σχήματα 35-51). Από το βιβλίο του Ε. Αngel, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with OpenGL. Reading, MA: Addison-Wesley, 1997

 

Υλοποίηση (Σχήματα 52-50). Από το βιβλίο του Ε. Αngel, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with OpenGL. Reading, MA: Addison-Wesley, 1997 ( Κεφάλαιο 7 [postscript win zipped])

 

 

Διαφάνειες του προτεινόμενου μαθήματος από τη SIGGRAPH (Chamadran et al.)

 

Σχήματα του βιβλίου των Foley et al. (Σημειώσεις: Kεφ. 2, Παράγραφοι 2.4-2.10) "[postscript win zipped].

 

Σχήματα του βιβλίου των Foley et al. (Σημειώσεις: Kεφ. 2, Παράγραφοι 2.11-2.14) [postscript win zipped].

 

Σχήματα του βιβλίου των Foley et al. (Σημειώσεις: Kεφ. 2, Παράγραφοι 2.15-2.17 [postscript win zipped].

 

Σχήματα του βιβλίου των Foley et al. (Σημειώσεις: Kεφ. 3) [postscript win zipped].

 

Γεωμετρικοίμετασχηματισμοί από το προτεινόμενο μάθημα της SIGGRAPH (Chamadran et al.)

 

Σχήματα του βιβλίου των Foley et al. (Σημειώσεις: Kεφ. 4, Παράγραφοι 4.1, 4.2 [postscript win zipped].

 

Σχήματα του βιβλίου των Foley et al. (Σημειώσεις: Kεφ. 4, Παράγραφος 4.3) [postscript win zipped].

 

Σχήματα του βιβλίου των Foley et al. (Σημειώσεις: Kεφ. 4, Παράγραφοι 4.4-4.5.2) [postscript win zipped].

 

Σχήματα του βιβλίου των Foley et al. (Σημειώσεις: Kεφ. 4, Παράγραφοι 4.5.3-4.6)[postscript win zipped].

 

Σχήματα του βιβλίου των Foley et al. (Σημειώσεις: Kεφ. 7, Παράγραφοι 7.0-7.3) [postscript win zipped].

 

Σχήματα του βιβλίου των Foley et al. (Σημειώσεις: Kεφ. 7, Παράγραφοι 7.4, 7.5) [postscript win zipped].

 

Σχήματα του βιβλίου των Foley et al. (Σημειώσεις: Kεφ. 7, Παράγραφοι 7.6-7.10) [postscript win zipped].

 

Σχήματα του βιβλίου των Foley et al. (Σημειώσεις: Kεφ. 8) [postscript win zipped].

 

1991 Siggraph Educator's Slide Set (S. Cunningham, Ed.) [postscript win zipped].

 

 

 

 

 

 

 

Αρχική Σελίδα | Ανακοινώσεις | Διαλέξεις και Βαθμολόγηση | Ύλη | Φροντιστηριακές-Εργαστηριακές ασκήσεις και Εργασίες | Ηλεκτρονική υποβολή εργασιών | Ακαδημαϊκά-Ερευνητικά Ιδρύματα και Επιστημονικές Εταιρείες | Newsgroups- Mailing lists | Βιβλιογραφία | Λογισμικό(Software) | Υλικό(Hardware) | Αλλες Πηγές | Εταιρείες