Ύλη Μαθήματος

 

Στα πλαίσια του μαθήματος , διδάσκονται οι σημειώσεις  "Εισαγωγή στα Γραφικά Υπολογιστών" των Κ. Κοτρόπουλου, Ι. Πήτα,  Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ.,Θεσσαλονίκη 1995 (αναθεωρημένη έκδοση). 

Τα θέματα που καλύπτονται είναι τα εξής:

Συστήματα γραφικών και μοντέλα. Προγραμματισμός γραφικών.  Εισαγωγή στην OpenGL. Είσοδος και αλληλεπίδραση. Γεωμετρικά αντικείμενα και μετασχηματισμοί. Οπτική αντίληψη. Προβολές του τρισδιάστατου χώρου. Σκίαση.  Σάρωση και μετατροπή δισδιάστατων αρχετύπων. Αλγόριθμοι ψαλιδίσματος. Προσδιορισμός ορατών επιφανειών. Εργασίες προγραμματισμού γραφικών σε C/C++ με χρήση της OpenGL.

Εξεταστέα Ύλη 2006-2007  ΝΕΟ 2007

 

Αρχική Σελίδα | Ανακοινώσεις | Διαλέξεις και Βαθμολόγηση | Ύλη | Φροντιστηριακές-Εργαστηριακές ασκήσεις και Εργασίες | Ηλεκτρονική υποβολή εργασιών | Ακαδημαϊκά-Ερευνητικά Ιδρύματα και Επιστημονικές Εταιρείες | Newsgroups- Mailing lists | Βιβλιογραφία | Λογισμικό(Software) | Υλικό(Hardware) | Άλλες Πηγές | Εταιρείες