Ακαδημαϊκά-Ερευνητικά Ιδρύματα - Επιστημονικές εταιρείες

Συναφή Προσφερόμενα Μαθήματα

bullet

Μάθημα Γραφικών στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

bullet

Μάθημα Γραφικών στο Εργαστήριο Επιστήμης Υπολογιστών του M.I.T., Η.Π.Α.

bullet

Μαθήματα Γραφικών  στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, Η.Π.Α. (Stan Sclaroff)

bullet

Μάθημα Γραφικών  στο Harvey Mudd College, Η.Π.Α.

bullet

Μάθημα Γραφικών  στο Πανεπιστήμιο Rice, Η.Π.Α.

bullet

Μάθημα Γραφικών στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, Η.Π.Α.

bullet

Μάθημα Γραφικών στο Πανεπιστήμιο Brown, Η.Π.Α.

bullet

Μάθημα Γραφικών στο Rochester Institute of Technology, Η.Π.Α.

bullet

Μάθημα Γραφικών στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon, Η.Π.Α.

 

Ερευνητικές ομάδες

bullet

Ομάδα Γραφικών στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

bullet

Computer Graphics Group στο Εργαστήριο Επιστήμης Υπολογιστών του M.I.T., Η.Π.Α.

bullet

Computer Graphics in Darmstadt

bullet

MIRALab, Πανεπιστήμιο Γενεύης (Καθηγήτρια Nadia Magnenat-Thalmann)

 

Επιστημονικές εταιρείες

bullet

ACM SIGGRAPH Education Committee

 

 

 

 

 

 

Αρχική Σελίδα | Ανακοινώσεις | Διαλέξεις και Βαθμολόγηση | Ύλη | Φροντιστηριακές-Εργαστηριακές ασκήσεις και Εργασίες | Ηλεκτρονική υποβολή εργασιών | Ακαδημαϊκά-Ερευνητικά Ιδρύματα και Επιστημονικές Εταιρείες| Newsgroups- Mailing lists | Βιβλιογραφία | Λογισμικό(Software) | Υλικό(Hardware) | Άλλες Πηγές | Εταιρείες