Άλλες Πηγές

 

Web site  του Ε. Αngel με υλικό από τις διάφορες εκδόσεις του βιβλίου του .

Πρόταση για τη διδασκαλία των Γραφικών αξιολογώντας προγράμματα άλλων Τμημάτων (Εκπονήθηκε ως εργασία των Γ. Παλαιγεωργίου και Μ.Ιωαννίδου, 1997) .

Τυπογραφικά λάθη των διαφόρων εκδόσεων του βιβλίου των Foley, Van Dam et al.

3D Internet Web Sites, από το βιβλίο Power 3D high speed Graphics in Windows 95/NT του Kylie Lussier, PTR Prentice Hall, 1997 .

Σχήματα και εικόνες από την τρίτη έκδοση του βιβλίου του E. Angel.

 

 

 

 

Αρχική Σελίδα | Ανακοινώσεις | Διαλέξεις και Βαθμολόγηση | Ύλη | Φροντιστηριακές-Εργαστηριακές ασκήσεις και Εργασίες| Ηλεκτρονική υποβολή εργασιών | Ακαδημαϊκά-Ερευνητικά Ιδρύματα και Επιστημονικές Εταιρείες | Newsgroups- Mailing lists | Βιβλιογραφία | Λογισμικό(Software) | Υλικό(Hardware) | Άλλες Πηγές | Εταιρείες