Ύλη Μαθήματος

 

Σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών, το αντικείμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Βασικά για το σήμα βίντεο. Χρονομεταβαλλόμενα μοντέλα σχηματισμού εικόνων. Μέθοδοι εκτίμησης δισδιάστατης κίνησης. Μέθοδοι εκτίμησης τρισδιάστατης κίνησης και κατάτμησής της. Φιλτράρισμα εικονοσειρών. Εκτίμηση πληροφορίας βάθους από κίνηση. Συμπίεση video. Τα πρότυπα MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4. Κωδικοποίηση βασισμένη σε μοντέλα.

Στα πλαίσια του μαθήματος, διδάσκονται οι σημειώσεις "Ψηφιακή Επεξεργασία Βίντεο" του καθηγητή Ιωάννη Πήτα. 

Τα θέματα που καλύπτονται είναι:

Εισαγωγή στο Βίντεο (Download)
Χωροχρονική Δειγματοληψία (Download)
Τρισδιάστατος Σχηματισμός Εικόνας (Download)
Φωτομετρικός Σχηματισμός Εικόνας - HVS (Download)
Τεχνικές Εκτίμησης Διδιάστατης Κίνησης (Download)
Τεχνικές Εκτίμησης Τρισδιάστατης Κίνησης (Download)
Φιλτράρισμα - Αποκατάσταση
Μετατροπές Προτύπων
Πρότυπα Συμπίεσης Βίντεο (H.261, MPEG-1/2)
Κωδικοποίηση με βάση το περιεχόμενο (MPEG-4)
Ανάκτηση-Δεικτοδότηση Βίντεο (MPEG-7)

 

 

 

Αρχική Σελίδα | Διαλέξεις και Βαθμολόγηση | Ύλη | Εργασίες | Πανεπιστήμια | Newsgroups | Βιβλιογραφία | Λογισμικό | Υλικό | Ενδεικτικές σελίδες διαδικτύου | Εταιρίες