Βιβλιογραφία

 

Στο μάθημα ενθαρρύνεται η χρήση πολλαπλής βιβλιογραφίας. Ειδικότερα συνιστώνται τα εξής βιβλία:

Ξένη Βιβλιογραφία

 1. M. Tekalp, "Digital Video Processing", Prentice Hall PTR, 1996.

 2. Yao Wang, Jorn Ostermann, and Ya-Qin Zhang, "Video Processing and Communications", Prentice Hall, 2001.

 3. V. Bhaskaran, K. Konstantinides, "Image and Video Compression Standards, Algorithms & Architec", Kluwer Academic Publishers, 1995.

 4. L.Torres,M.Kunt, "Video Coding", KAP, 1996.

 5. K.R. Rao, "Techniques and standards for image, video audio compression".

 6. Furht, "Motion estimation algorithms for video compression", Kluwer Academic.

 7. K. R. Rao, J. J. Hwang, "Techniques & Standards for Image-Video & Audio Coding",Prentice Hall, 1996.

 8. C. A. Poynton, "A Technical Introduction to Digital Video", Wiley, 1996.

 9. M. Orzessek, P. Sommer, "Integrating Digital Video Into Broadband Networks", Prentice Hall, 1998.

 10. Katsaggelos & Galatsanos, "Signal Recovery Techniques For Image And Video Compression", Kluwer, 1998.

 11. Schuster & Katsaggelos, "Rate-Distortion Based Video Compression", Kluwer, 1997.

 12. R. J. Clarke, "Digital Compression of Still Images And Video", Academic Press, 1995.

 13. Haskell, Puri, Netravali, "Digital Video: An Introduction to MPEG-2", Chapman & Hall, 1997.

 14. A. Bovik, "Handbook of Image & Video Processing", Academic Press, 2000.

 15. I-John Lin,S.Y. Kung, "Video Object Extraction And Representation:Theory & Application", Kluwer Academic Publishers, 2000.

 16. A. C. Luther, "Principles of digital Audio and Video", Artech House Publications, 1997.

 17. R.Bruin, J. Smits, "Digital Video Broadcasting technology", Artech House Publications, 1999.

 18. C.Kotropoulos, I.Pitas, "Nonlinear Model-Based Image/Video processing and Analysis", John Wiley & Sons, Inc, 2001.

Τα προαναφερόμενα βιβλία υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης & Ανάλυσης Πληροφοριών.

Ελληνική Βιβλιογραφία

 1. Ι.Πήτας, "Ψηφιακή Επεξεργασία Βίντεο", σημειώσεις, 2004.

Οι σημειώσεις αυτές έχουν συγγραφεί ειδικά για τις ανάγκες αυτού του μαθήματος και είναι οι πρώτες στην Ελληνική βιβλιογραφία στο θέμα αυτό.

 

 

 

Αρχική Σελίδα | Διαλέξεις και Βαθμολόγηση | Ύλη μαθήματος | Εργασίες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού μαθήματος | Ακαδημαϊκά-Ερευνητικά Ιδρύματα| Newsgroups | Βιβλιογραφία | Λογισμικό (Software) | Υλικό (Hardware) | Άλλες πηγές | Εταιρίες