Άλλες πηγές

 

ZIP αρχείο με λύσεις για επιλεγμένες ασκήσεις από το βιβλίο "Video Processing and Communications" των Yao Wang, Jorn Ostermann, and Ya-Qin Zhang, Prentice Hall, 2001 (1.83 ΜΒ)
ZIP αρχείο με αρχεία του MATLAB (.m) για επιλεγμένα προβλήματα από το βιβλίο "Video Processing and Communications" των Yao Wang, Jorn Ostermann, and Ya-Qin Zhang, Prentice Hall, 2001 (728 ΚΒ)
ZIP αρχείο με αρχεία του MATLAB (.m) για την κατασκευή διαφόρων γραφικών παραστάσεων από το βιβλίο "Video Processing and Communications" των Yao Wang, Jorn Ostermann, and Ya-Qin Zhang, Prentice Hall, 2001 (11.1 ΚΒ)

 

 

 

Αρχική Σελίδα | Διαλέξεις και Βαθμολόγηση | Ύλη μαθήματος | Εργασίες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού μαθήματος | Ακαδημαϊκά-Ερευνητικά Ιδρύματα | Newsgroups | Βιβλιογραφία | Λογισμικό (Software) | Υλικό (Hardware) | Άλλες πηγές | Εταιρίες