Διαλέξεις και Βαθμολόγηση

 

Η διδασκαλία του μαθήματος "Ψηφιακή Επεξεργασία Βίντεο" γίνεται σε τέσσερις ώρες την εβδομάδα όπου διδάσκεται η ανάλογη θεωρία και οι φροντιστηριακές ασκήσεις .

Με το πέρας του 7ου εξαμήνου , στο οποίο ανήκει το μάθημα , γίνεται η γραπτή εξέταση του μαθήματος πάνω στην διδακτέα ύλη.

Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν και εργασία, η οποία προσθέτει μονάδες στο βαθμό των γραπτών εξετάσεων.

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από το βαθμό των γραπτών εξετάσεων και του θέματος.

 

 

 

Αρχική Σελίδα | Διαλέξεις και Βαθμολόγηση | Ύλη μαθήματος | Εργασίες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού μαθήματος | Ακαδημαϊκά-Ερευνητικά Ιδρύματα | Newsgroups | Βιβλιογραφία | Λογισμικό (Software) | Υλικό (Hardware) | Άλλες πηγές | Εταιρίες