Εξάμηνο: 7o
Διδάσκων: Iωάννης Πήτας, Καθηγητής. 
Διδακτικές σημειώσεις: "Ψηφιακή Επεξεργασία Βίντεο".
E-mail: pitas@aiia.csd.auth.gr

Πίνακας Περιεχομένων

Διαλέξεις και Βαθμολόγηση
Ύλη Μαθήματος
Φροντιστηριακές Ασκήσεις
Εργασίες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού μαθήματος
Πηγές
Universities
Newsgroups
Bibliography
Software
Hardware
Links
Companies