Ύλη μαθήματος

 

Σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών, το περιεχόμενο του μαθήματος είναι το εξής:

Τυχαίες μεταβλητές και διανύσματα. Συναρτήσεις απόφασης. Εκπαιδευόμενοι αλγόριθμοι κατάταξης με συναρτήσεις απόφασης. Κατάταξη με βάση την απόσταση. Κατάταξη με βάση την θεωρία αποφάσεων. Ανάλυση πρωτευουσών συνιστωσών. Συντακτική αναγνώριση προτύπων. Ασαφής λογική και αναγνώριση προτύπων. Τεχνικές διανυσματικής κβάντισης.

Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκεται το βιβλίο "Αναγνώριση Προτύπων" του Μιχάλη - Γεράσιμου Στρίντζη, καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ.

Συγκεκριμένα στην ύλη περιλαμβάνονται τα κεφ.2 και κεφ.4-8 που έχουν να κάνουν με

Τυχαίες Μεταβλητές ,

Συναρτήσεις Απόφασης ,

Ορισμός Προτύπων και Κατάταξη με Βάση την Απόσταση ,

Εκπαιδευόμενοι Αλγόριθμοι για Ορισμό Προτύπων και Κατάταξη ,

Κατάταξη με Χρήση της Θεωρίας Απόφάσεων ,

Επιλογή Χαρακτηριστικών,

Ασαφή Λογική,

Συντακτική αναγνώριση προτύπων, [PDF]

Τεχνικές διανυσματικής κβάντισης [PDF]

 

 

 

Αρχική Σελίδα | Διαλέξεις και Βαθμολόγηση | Ύλη | Φροντιστηριακές ασκήσεις | Ηλεκτρονική υποβολή εργασιών | Πανεπιστήμια | Newsgroups | Βιβλιογραφία | Βοηθητικό υλικό |Λογισμικό | Υλικό | Ενδεικτικές σελίδες διαδικτύου | Εταιρίες