Βιβλιογραφία

 

Στο μάθημα ενθαρρύνεται η χρήση πολλαπλής βιβλιογραφίας. Ειδικότερα συνιστώνται τα εξής βιβλία

Ξένη βιβλιογραφία

 1. Duda, Hart, "Pattern Classification and scene analysis", Wiley, 1973.

 2. Tou, Gonzalez, "Pattern Recognition", Addison-Wesley, 1974.

 3. Υoung, Fu, "Handbook of Pattern Recognition and Image Processing", Academic Press , 1986.

 4. Α. Kaufmann, M.M. Gupta ,"Introduction to Fuzzy Arithmetic: Theory and Applications", Van Nostrand Reinhold, New York, 1985.

 5. L.H. Tsoukalas, R.E. Uhrig, "Fuzzy and Neural Approaches in Engineering", 1993.

 6. P. Bezdec, “Fuzzy Models for Pattern Recognition”, IEEE Press, 1992.

 7. Gose, “Pattern Recognition and Image Analysis”, Prentice Hall, 1996.

 8. R. Schalkoff, “Pattern Recognition, Statistical, Structural and Neural Approach”, Wiley and Sons, 1992.

 9. M. Nadler, E. Smith, “Pattern Recognition Engineering”, Wiley Interscience, 1993.

 10. L.N. Kanal, G.R. Dattatreya, “Problem Solving Methods for Pattern Recognition”.

 11. L.N. Kanal, G.R. Dattatreya, “Decision Trees in Pattern Recognition”.

 12. S. Theodoridis, K. Koutroumbas, “Pattern Recognition”, Academic Press, 1999.

 13. L. Devroye, L. Gyorfi, G. Lugosi, “A Probabilistic Theory of Pattern Recognition”, Springer, 1996.

 14. K. Fukunaga, “Introduction to Statistical Pattern Recognition”, Academic Press, 1990.

 15. I. Pitas , "Digital Image Processing Algorithms", Prentice Hall ,1993.

 Όλοι οι τίτλοι πλην του [5] υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης & Ανάλυσης Πληροφοριών.

Ελληνική βιβλιογραφία

 1. Γεράσιμος Στρίντζης , "Αναγνώριση Προτύπων" , Θεσ/νίκη 1995. (διδακτικό βιβλίο)

 

 

 

Αρχική Σελίδα | Διαλέξεις και Βαθμολόγηση | Ύλη | Φροντιστηριακές ασκήσεις | Ηλεκτρονική υποβολή εργασιών | Πανεπιστήμια | Newsgroups | Βιβλιογραφία | Βοηθητικό υλικό | Λογισμικό | Υλικό | Ενδεικτικές σελίδες διαδικτύου | Εταιρίες