Διαλέξεις και Βαθμολόγηση

 

Η διδασκαλία του μαθήματος της Αναγνώρισης Προτύπων, γίνεται σε τέσσερις ώρες την εβδομάδα όπου διδάσκεται η ανάλογη θεωρία και οι φροντιστηριακές ασκήσεις.

Με το πέρας του 6ου εξαμήνου , στο οποίο ανήκει το μάθημα , γίνεται η γραπτή εξέταση του μαθήματος πάνω στην διδακτέα ύλη.

Οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν, αν το επιθυμούν, μια εργασία, η οποία μπορεί να τους δώσει μέχρι και 2 μονάδες.

Ο τελικός βαθμός στο μάθημα αυτό προκύπτει από την πρόσθεση του βαθμού των γραπτών εξετάσεων και των μονάδων που τους δίνει η προαιρετική εργασία.

 

 

 

Αρχική Σελίδα | Διαλέξεις και Βαθμολόγηση | Ύλη | Φροντιστηριακές ασκήσεις | Ηλεκτρονική υποβολή εργασιών | Πανεπιστήμια | Newsgroups | Βιβλιογραφία | Βοηθητικό υλικό |Λογισμικό | Υλικό | Ενδεικτικές σελίδες διαδικτύου | Εταιρίες