Ενδεικτικές Σελίδες διαδικτύου

 

Σελίδες στο διαδίκτυο σχετικές με την Αναγνώριση Προτύπων

Pattern Recognition
http://www.ieee.org
http://www.computer.org/CSPRESS/CATALOG/bp07796/toc.htm
http://www.wspc.com.sg/books/compsci/3132.html
http://www.partek.com/nn.html

1996 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR '96) - Abstracts
http://www.computer.org/conferen/proceed/7258abs.htm

USC E. Pictorial Pattern Recognition
http://iris.usc.edu/Visio-Notes/bibliography/contents.html

J. A. Drakopoulos & B. Hayes-Roth. tFPR: A Fuzzy and Structural Pattern Recognition System of Multi-Variate Time Dependent Patterns based on Sigmoidal Functions. Knowledge Systems Laboratory.
http://www-ksl.stanford.edu/KSL_Abstracts/KSL-94-42.html

Spatial Pattern Recognition Software Released - June 24.1997

Sunnyvale, Calif., June 24, 1997 - Knights Technology, the leading developer of semiconductor manufacturing software for yield enhancement, announces the release of its new Spatial Pattern Recognition .
http://www.knights.com/spar_ds.htm

Software and Hardware for Pattern Recognition and Image Processing Research

Below entries are given for information on software and hardware for pattern recognition and image processing.
http://www.ph.tn.tudelft.nl/PRInfo/PRInfo/software.html

The pattern recognition software for the Inner Detectors

Existing software The ATLAS inner detector is made up from a Transition Radiation Tracker on the outside with layers of silicon strips on the inside.
http://atlasinfo.cern.ch/Atlas/GROUPS/INNER_DETECTOR/inner_detector.html

Parent document is top of "" Previous document is "" Next document is "" INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN RECOGNITION "".
http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/ai-faq/general/part3/faq-doc-30.html

Pattern Recognition homepage

Pattern recognition generally aims to classify or fit a function to a set of observations and is applied by several CSSIP Programs.
http://www.eleceng.adelaide.edu.au/Groups/CSSIP/Patrec.html

Fuzzy archive: Re: Fuzzy logic in image pattern recognition
http://www.dbai.tuwien.ac.at/description.html#5

SP1.1 - Pattern Recognition, Pavilion A Ishwar K. Sethi, Wayne State University, Detroit, MI

Scope: Pattern recognition theory and practice is concerned with the design, analysis, and development of methods for the classification or description of ...
http://www.umr.edu/~annie/final_prog/node8.html

FAQ: AI Associations and Journals 3/6 [Monthly posting] - [2r] Journals (Pattern Recognition)

INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN RECOGNITION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
http://www.cs.cmu.edu/Groups/AI

ECS5388: Pattern recognition

R A Jarvis The student is expected to acquire knowledge about supervised and unsupervised pattern recognition methodology and to develop critical judgement concerning the strengths and weaknesses of ...
http://www.monash.edu.au/pubs/handbooks/engineering/ECS5388.html

CISC 649

The student should learn the general concept of pattern recognition; different approaches to pattern recognition problems solving, including deterministic, statistical, structural, neural and hybrid ...
http://www.eecis.udel.edu/cis/Grads/GradCourses/649.html

Home Page - Pattern Recognition Group - IMT - UniNE

Pattern recognition home page
http://www-imt.unine.ch/www/grp_hu/www/welcome.html

Bibliography of the publications of the pattern recognition group at the University of Erlangen

Bibliography of the publications of the pattern recognition group at the University of Erlangen. This bibliography is a part of the Computer Science ...
http://i90fs4.ira.uka.de/bibliography/Graphics/Erlangen.5.html

Pattern Recognition Letters 14

Pattern Recognition Letters 14 (1993) 291-302 North - Holland PATREC 1112 Recognition of handwritten and machine- printed text for postal address interpretation Sargur N. Srihari Center of ...
http://www.cedar.buffalo.edu/Publications/TechReps/PatRecLetter/paper93.html

CSSIP Pattern Recognition Program

Program Leader: Prof R.E. Bogner . The Pattern Recognition Program led by Prof. Bob Bogner at Adelaide University covers not only Artificial Neural Networks but also other techniques for extracting and using features from multi-dimensional signals.
http://www.cssip.edu.au/CssipResearch/PatternRecog/

Theory for Pattern Recognition
http://documents.cfar.umd.edu/researchinfo/ProgramArchives/ICPRTut

Pattern Recognition and Neural Networks

Ripley, B.D. Ripley brings together two crucial ideas in pattern recognition: statistical methods and machine learning via neural networks.
http://www.cup.org/Titles/46/0521460867.html

ECE 532: Theory and Applications of Pattern Recognition

College of Engineering University of Wisconsin - Madison 532 Theory and Applications of Pattern Recognition. II, Even Yrs; 3 cr . Pattern recognition systems and components.
http://www.engr.wisc.edu/ece/courses/ece532.html

UNSW SCSE Subject COMP9518

CP15 SS HPW3 : Principles of pattern recognition and computer vision; review of early processing. Pattern Recognition: classification techniques; structural and syntactic pattern recognition.
http://www.cse.unsw.edu.au/school/teaching/subjects/COMP9518.html

Pattern Recognition and Image Processing Laboratory

Dr. George Stockman : Drs. Anil Jain and John Weng : The Pattern Recognition and Image Processing laboratory supports the research of faculty, visiting scholars.
http://www.egr.msu.edu/DER/labs/prip.html

Pattern Recognition

Professional Instruction in all Casino Games Such as Baccarat, Craps, and Blackjack by Professional Players
http://www.succeednow.com/

Pattern Recognition-Based Inspection System

Keywords: Pattern recognition, artificial intelligence We are developing an autonomous system to perform on-line, real-time quality control of manufactured products.
http://www.anl.gov/LabDB/Current/Ext/H065-text.001.html

Neural Networks and Pattern Recognition Research Group

The Neural Networks and Pattern Recognition Research Group is in the Department of Electronic & Electrical Engineering, headed by Professor John Stonham.
http://www.brunel.ac.uk/departments/ee/Research_Programme/NN/EENN.html

COMP300: Introduction to Pattern Recognition
http://www.cs.ust.hk/faculty/dyyeung/course/comp300/

 

 

 

Αρχική Σελίδα | Διαλέξεις και Βαθμολόγηση | Ύλη | Φροντιστηριακές ασκήσεις | Ηλεκτρονική υποβολή εργασιών | Πανεπιστήμια | Newsgroups | Βιβλιογραφία | Βοηθητικό υλικό | Λογισμικό | Υλικό | Ενδεικτικές σελίδες διαδικτύου | Εταιρίες