Εξάμηνο: 6o
Διδάσκων: Ιωάννης Πήτας , Καθηγητής
Βιβλίο:
"Αναγνώριση Προτύπων", Γεράσιμος Στρίντζης
E-mail: pitas@zeus.csd.auth.gr

Πίνακας Περιεχομένων

Διαλέξεις και Βαθμολόγηση
Ύλη Μαθήματος
Φροντιστηριακές ασκήσεις
Ηλεκτρονική υποβολή εργασιών
Πηγές
Universities
Newsgroups
Bibliography
Assistant Material
Software
Hardware
Links
Companies