Βοηθητικό Υλικό

 

Ακολουθούν παρακάτω χρήσιμες αναφορές βιβλίων και εργασιών πάνω στην Αναγνώριση Προτύπων.

 
A. M. Vepsalainen and P. J. Toivanen: Two New Image Compression Methods Utilizing Mathematical Morphology Conference paper, Proceedings of the SPIE Visual Communications and Image Processing 91, Vol. 1606, 11-13.11.1991, Boston, USA pp. 282-293
Bosdogianni P., Kalviainen H., Petrou M., and Kittler J., Robust Unmixing of Large Sets of Mixed Pixels , Journal article, Pattern Recognition Letters, Vol. 18, 1997, pp. 415-424
Frydrych M., Parkkinen J. and Visa A. (Eds.) Inbook, Proceedings of the 10th Scandinavian Conference on Image Analysis, June 9-11, 1997, Lappeenranta, Finland. Volumes I and II. Pattern Recognition Society of Finland, Lappeenranta, Finland, 1997, pages 1042
Hallikainen J., Parkkinen J., and Jaaskelainen T. Spectral imaging by optical computing, Conference paper , Intelligent Robots and Computer Vision X: Neural, Biological, and 3-D Methods, D.P. Casasent (Ed.), Proc SPIE 1608, pp. 167-175
Hauta-Kasari M., Parkkinen J., Jaaskelainen T. and Lenz R. Generalized Cooccurrence Matrix for Multispectral Texture Analysis, Conference paper Proceedings of 13th International Conference on Pattern Recognition, August 25-30, 1996, Vienna, Austria. Vol. II, pp. 785-789
Jaaskelainen T., Parkkinen J. and Oja E.An optical pattern recognition method to color discrimination, Conference paper , Proc. 8th Int. Conf. on Pattern Recognition, October 27-31, 1986, Paris, France, pp. 766-768
R.L. Ogniewicz, "Automatic medial axis pruning by mapping characteristics of boundaries evolving under the Euclidean geometric heat flow onto Voronoi skeletons", Tech. Rep. 95-4, Harvard Robotics Laboratory, Harvard University, 1995. Submitted for publication in the IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.
R.L. Ogniewicz and O. Kubler, "Hierarchic Voronoi Skeletons", Pattern Recognition,vol. 28, no. 3, pp. 343-359, 1995.
R.L. Ogniewicz and O. Kubler, "Voronoi tessellation of points with integer coordinates: Time-efficient implementation and online edge-list generation", Pattern Recognition (in press).
R.L. Ogniewicz, "Skeleton-space: A multiscale shape description combining region and boundary information", in Proc. Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, Seattle, WA, pp. 746-751, June 1994.
M. Ilg and R.L. Ogniewicz, The application of Voronoi skeletons to perceptual grouping in line images, in Proc. 11th Int. Conf. on Pattern Recognition, The Hague, The Netherlands, pp. 382-385, 1992.
R.L. Ogniewicz and M. Ilg, Voronoi skeletons: Theory and applications, in Proc. Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, Champaign, Illinois}, pp. 63-69, June 1992.

**************************************************************************

International Journals

J. S. Lee and O. J. Kwon and S. Y. Bang,
Highly Accurate Recognition of Printed Korean Characters through an Improved Grapheme Recognition method
to appear in Pattern Recognition
J. T. Kim and S. Y. Bang,
A measure of recognition difficulty for a character image database
Pattern Recognition, Vol. 31, No. 12, pp. 2001-2006, 1998.
D. H. Kim, E. J. Kim and S. Y. Bang,
A Variance Measure for Handwritten Character Image using Entropy Difference
Pattern Recognition, Vol. 30, No. 1, pp. 19-29, 1997.
J. T. Kimg and S. Y. Bang,
A Measure of Recognition Difficulty for a Character Image Database
Proc. of the 4th International Conference on Document Analysis and Recognition(ICDAR'97) , Aug. 1997, Ulm, Germany, Vol 2, pp.996-1000
J. S. Lee, O. J. Kwon and S. Y. Bang,
Highly Accurate Recognition of printed Korean Characters through An Improved Grapheme Recognition Method
Proc. of International Conference on Pattern Recognition, Sep. 1996, Vienna, Austria, Vol. I, pp.383-388.
Y. S. Hwang and S. Y. Bang,
An Efficient Method to Construct a Radial Basis Function Neural Network Classifier
Proc. of International Conference on Pattern Recognition, Sep. 1996, Vienna, Austria, Vol. II, pp.771-776.

 

 

 

Αρχική Σελίδα | Διαλέξεις και Βαθμολόγηση | Ύλη | Φροντιστηριακές ασκήσεις | Ηλεκτρονική υποβολή εργασιών | Πανεπιστήμια | Newsgroups | Βιβλιογραφία | Βοηθητικό υλικό |Λογισμικό | Υλικό | Ενδεικτικές σελίδες διαδικτύου | Εταιρίες