« αρχική σελίδα

Η μεταφορά της συλλογής στο YouTube έγινε το 2016 από τον μεταπτυχιακό φοιτητή κο Ρ. Τζίμα της κατεύθυνσης Ψηφιακών Μέσων του ΠΜΣ του τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, στα πλαίσια του μαθήματος ‘Κοινωνικά μέσα’. Επειδή η εργασία ήταν πειραματική (και συμμετείχαν άτομα που δεν είχαν άμεση σχέση με την Δ. Μακεδονία), τυχόν προτάσεις για την βελτίωση της σχέσης οπτικού και ακουστικού υλικού είναι ευπρόσδεκτες.

[Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα]  [Επιστροφή στην κορυφή]