Προβλήματα

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 στο 1ο Τμήμα προσφέρονται έξι (6) σειρές άλυτων προβλημάτων. Καλείστε να επιλύσετε δύο (2) προβλήματα από κάθε σειρά με βάση τον ΑΕΜ. Η παράδοση των γραπτών δοκιμίων γίνεται κατά την προσέλευση στη διάλεξη της ημερομηνίας παράδοσης. Λεπτομέρειες στον ΠΗΛΕΑ.

1η σειρά άλυτων προβλημάτων (Βασικές έννοιες).
2η σειρά άλυτων προβλημάτων (Συνέλιξη).
3η σειρά άλυτων προβλημάτων (Σειρά Fourier - Μετασχηματισμός Fourier).
4η σειρά άλυτων προβλημάτων (Μετασχηματισμός Laplace)
5η σειρά άλυτων προβλημάτων (Διακριτή Σειρά Fourier - Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου)
6η σειρά άλυτων προβλημάτων (Μετασχηματισμός z)

Ολα τα αρχεία στα οποία γίνονται παραπομπές είναι σε portable document format (pdf).

 

 

 

 

 

Αρχική σελίδα | Πίνακας περιεχομένων | Σημειώσεις διαλέξεων | Φροντιστηριακές ασκήσεις | Εργασίες | Προβλήματα | Ηλεκτρονική υποβολή | Λογισμικό | Ενδεικτικές σελίδες