Εξάμηνο: 4o
Δάσκαλοι: Κων/νος Κοτρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Θεωρία/Ασκήσεις) [1ο Τμήμα]. Νικόλαος Λάσκαρης, Λέκτορας (Θεωρία/Ασκήσεις) [2ο Τμήμα]

Η ιστοσελίδα αυτή περιέχει υλικό που αφορά κυρίως το 1ο Τμήμα στο οποίο εντάσσονται οι φοιτητές των 4ου και 6ου εξαμήνων.

Παραδόσεις: Δευτέρα 11:00-13:00 (Δ22), Πέμπτη 11:00-13:00 (Δ22).
Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές: Δευτέρα 10:00-11:00 (Γραφείο 407 Νέο Κτήριο Σ.Θ.Ε.)

Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα:


E-mail:
costas@aiia.csd.auth.gr

 

urbhorsa.gif (4511 bytes)

Πίνακας Περιεχομένων