Σημειώσεις διαλέξεων

1η ενότητα (Κεφάλαια 1 και 2) Εισαγωγικά. Μαθηματική περιγραφή σημάτων-συστημάτων.
Αναρτήθηκε στον ΠΗΛΕΑ
2η ενότητα (Κεφάλαιο 3): Γραμμικά χρονοαμετάβλητα συστήματα.
Αναρτήθηκε στον ΠΗΛΕΑ
Κεφάλαιο 4: Ανάλυση Fourier για περιοδικά σήματα συνεχούς χρόνου.
Αναρτήθηκε στον ΠΗΛΕΑ
Κεφάλαιο 5: Μετασχηματισμός Fourier για σήματα συνεχούς χρόνου.
Αναρτήθηκε στον ΠΗΛΕΑ
Κεφάλαιο 6: Μετασχηματισμός Laplace
Κεφάλαιο 8: Ανάλυση Fourier για σήματα και συστήματα διακριτού χρόνου (σελ. 1-27)
Κεφάλαιο 8: Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier διακριτού χρόνου (σελ. 28-45)
Κεφάλαιο 8: Λυμένες ασκήσεις της 5ης σειράς (Σειρά/Μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου) [σελ. 46-63]
Κεφάλαιο 10: Μετασχηματισμός Z. Λυμένες ασκήσεις της 6ης σειράς
Κεφάλαιο 11: Δειγματοληψία

Τα αρχεία στα οποία γίνονται παραπομπές είναι είτε σε portable document format (pdf) ή σε postscript (ps). H αρίθμηση των Κεφαλαίων δεν είναι συνεχής.

Αν για οποιοδήποτε λόγο συναντάτε προβλήματα κατά την εκτύπωση, δοκιμάστε να τυπώσετε τα αρχεία τμηματικά π.χ. από σελίδα 1-12, 13-15, κ.ο.κ.

 

 

 

 

 

Αρχική σελίδα | Πίνακας περιεχομένων | Σημειώσεις Διαλέξεων | Φροντιστηριακές ασκήσεις | Εργασίες | Προβλήματα | Ηλεκτρονική υποβολή | Λογισμικό | Ενδεικτικές σελίδες