Δραστηριότητες | Στόχοι
Εργαλείο Αξιολόγησης & Αντίληψης | Ημερίδα
gr en

Εργαλείο Αξιολόγησης & Αντίληψης

Δημιουργία εργαλείου αξιολόγησης της αντίληψης του χώρου και του χρόνου σε υγιείς και νευρολογικούς ασθενείς.

Υπό κατασκευή

©2006