Δραστηριότητες | Στόχοι
Εργαλείο Αξιολόγησης & Αντίληψης | Ημερίδα
gr en

Στόχοι

  • Συνέχιση παροχής αξιολόγησης και παρέμβασης σε νευρολογικούς ασθενείς με διαταραχές γλώσσας, μνήμης και συμπεριφοράς. Συνεργασία με τους φροντιστές τους και ενίσχυσή τους.

  • Συνέχιση αναδρομικών μελετών σχετικών με τη μελέτη της λειτουργίας της μνήμης, της γλώσσας και συναφών γνωστικών διεργασιών.

  • Συγκέντρωση και ταξινόμηση βιβλιογραφικού υλικού σε θέματα μνήμης, γλώσσας και συναφών γνωστικών διεργασιών.

  • Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου, όπου υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός, για την εξειδικευμένη μελέτη του εγκεφάλου και των βιολογικών βάσεων της συμπεριφοράς.

  • Επίβλεψη μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών στα αντίστοιχα θέματα.

  • Δημιουργία δικτυακού τόπου με τις δραστηριότητες του Δικτύου.

  • Διοργάνωση κύκλου ομιλιών από τα μέλη ΔΕΠ του Δικτύου και άλλους προσκεκλημένους ομιλητές.

  • Διοργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας με ταυτόχρονο άνοιγμα στην ευρύτερη κοινότητα και προσέλκυση ιδεών για ευρύτερη αξιοποίηση των ευρημάτων της έρευνας προς όφελος του ανθρώπου.

  • Συνεργασία με διεθνή ερευνητικά κέντρα για υποβολή πρότασης κοινών προγραμμάτων έρευνας ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.
©2006