Δραστηριότητες | Στόχοι
Εργαλείο Αξιολόγησης & Αντίληψης | Ημερίδα
gr en

Δραστηριότητες

Διεξαγωγή βασικής έρευνας σε θέματα λειτουργίας της ανθρώπινης μνήμης και λόγου, όπως π.χ. η διερεύνηση της δυνατότητας τροποποίησης της αντίληψης χώρου και χρόνου, με τη χορήγηση κατάλληλων διακρανιακών μαγνητικών ερεθισμάτων.

Επίσης, έρευνα σε θέματα μεταγνωστικών διεργασιών, σχέσεων ψυχολογικών γνωστικών διεργασιών και εγκεφάλου, σχέσεις γνωστικών διεργασιών και τεχνητής νοημοσύνης, μηχανισμών και λειτουργιών της οπτικο-χωρικής αντίληψης και ελέγχου συναισθηματικής κατάστασης.

Διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα παρέμβασης και αποκατάστασης γνωστικών δυσλειτουργιών ή ελλειμμάτων, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγου, μνήμης, και ελέγχου των γνωστικών διεργασιών. Χρήση εικονικής πραγματικότητας στη θεραπεία ασθενών με νευρολογικές διαταραχές.

©2006