Δραστηριότητες | Στόχοι
Εργαλείο Αξιολόγησης & Αντίληψης | Ημερίδα
gr en

Επικοινωνία

Ρία Πήτα
Τηλ.:
2310- 99 7369
Emails: rpita@psy.auth.gr, riapita@otenet.gr

Βασίλειος Κιμισκίδης
Email: kimiskid@med.auth.gr

Ιωάννης Πήτας
Fax: 2310- 99 8453

©2006