ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II)

 

ΕΝΤΥΠΟ   ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)»

 

 

Το Έντυπο Υποβολής είναι αναπόσπαστο μέρος του ΤΔΕ/Υ και η συμπλήρωσή του είναι υποχρεωτική από τον τελικό δικαιούχο.

 

ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) :  ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:   

«ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣΕΙΡΕΣ)»

 

 

Επιστημονική περιοχή (*):           πρωτεύουσα

3

3

7

 

  δευτερεύουσα

 

 

 

 

Θεματική  περιοχή :  …… ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (10) ………….        

 

Διάρκεια Υποέργου : 

Από 1/9/2003 έως 31/8/2006      

Προϋπολογισμός υποέργου:

………… 150000 ευρώ…………..

 

 

Πρόκειται για ερευνητικό έργο σε θέματα Περιβάλλοντος;

ΝΑΙ

 

  ΟΧΙ

Χ

 

Πρόκειται για ερευνητικό έργο σε θέματα συγκρότησης της ταυτότητας των φύλων;

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

Χ

 

 

Το Ίδρυμα υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ;

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

Χ

 

(*) Παράρτημα Α

 

Ονοματεπώνυμο Επιστημονικού Υπευθύνου Υποέργου: Βασίλειος Χατζής

Ιδιότητα / Θέση : Δρ. Πληροφορικής / Επίκουρος Καθηγητής

ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ Καβάλας

Ταχυδρομική διεύθυνση: Αγ. Λουκάς, 65404 Καβάλα

Τηλ.:            2510462325             Fax : 2510462311              e-mail :chatzis@teikav.edu.gr

 

Ονοματεπώνυμο μέλους της ερευνητικής ομάδας: Θεόδωρος Αλεβίζος

Ιδιότητα / Θέση : ???/ Καθηγητής

ΤΜΗΜΑ Βιομηχανικής Πληροφορικής

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ Καβάλας

Ταχυδρομική διεύθυνση: Αγ. Λουκάς, 65404 Καβάλα

Τηλ.:            2510462281             Fax :            2510462281             e-mail :alteo@teikav.edu.gr

 

Ονοματεπώνυμο μέλους της ερευνητικής ομάδας: Βασίλειος Καμπουρλάζος

Ιδιότητα / Θέση : Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Αναπληρωτής Καθηγητής

ΤΜΗΜΑ Βιομηχανικής Πληροφορικής

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ Καβάλας

Ταχυδρομική διεύθυνση: Αγ. Λουκάς, 65404 Καβάλα

Τηλ.:            2510462320             Fax :                                        e-mail :vgkabs@teikav.edu.gr

 

Ονοματεπώνυμο μέλους της ερευνητικής ομάδας: Αστέριος Παπαδημητρίου

Ιδιότητα / Θέση : Δρ. Μηχανικός Η/Υ / Επίκουρος Καθηγητής

ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ Καβάλας

Ταχυδρομική διεύθυνση: Αγ. Λουκάς, 65404 Καβάλα

Τηλ.:            2510462323             Fax : 2510462311              e-mail :sterg@teikav.edu.gr

 

Ονοματεπώνυμο μέλους της ερευνητικής ομάδας: Κωνσταντίνος Διαμαντάρας

Ιδιότητα / Θέση : Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Αναπληρωτής Καθηγητής

ΤΜΗΜΑ Πληροφορικής

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ταχυδρομική διεύθυνση: 54101 Σίνδος

Τηλ.: 2310791287              Fax : 2310791290              e-mail :kdiamant@it.teithe.gr

 


 

Ονοματεπώνυμο μέλους της ερευνητικής ομάδας: Μιχαήλ Βασιλακόπουλος

Ιδιότητα / Θέση : ???/Αναπληρωτής Καθηγητής

ΤΜΗΜΑ Πληροφορικής

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ταχυδρομική διεύθυνση: 54101 Σίνδος

Τηλ.:                                        Fax :                                        e-mail :

 

Ονοματεπώνυμο μέλους της ερευνητικής ομάδας: Παναγιώτης Αδαμίδης

Ιδιότητα / Θέση : ???/Επίκουρος Καθηγητής

ΤΜΗΜΑ Πληροφορικής

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ταχυδρομική διεύθυνση: 54101 Σίνδος

Τηλ.:                                        Fax :                                        e-mail :

 

Ονοματεπώνυμο μέλους της ερευνητικής ομάδας: Ιωάννης Πήτας

Ιδιότητα / Θέση : Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Καθηγητής

ΤΜΗΜΑ Πληροφορικής

ΙΔΡΥΜΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Ταχυδρομική διεύθυνση: 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310996304              Fax :            2310996304             e-mail :pitas@csd.auth.gr

 

Ονοματεπώνυμο μέλους της ερευνητικής ομάδας: Νικόλαος Νικολαΐδης

Ιδιότητα / Θέση : Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Λέκτορας

ΤΜΗΜΑ Πληροφορικής

ΙΔΡΥΜΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Ταχυδρομική διεύθυνση: 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310998566              Fax :            2310998453             e-mail :nikolaid@csd.auth.gr

 

Ονοματεπώνυμο μέλους της ερευνητικής ομάδας: Νικόλαος Παπαμάρκος

Ιδιότητα / Θέση : Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Καθηγητής

ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

ΙΔΡΥΜΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)

Ταχυδρομική διεύθυνση: 67100 Ξάνθη

Τηλ.:            2541079585             Fax :            2541079569             e-mail :papamark@ee.duth.gr


 

Ονοματεπώνυμο μέλους της ερευνητικής ομάδας: Θεόφιλος Παπαδημητρίου

Ιδιότητα / Θέση : ???/Λέκτορας

ΤΜΗΜΑ 

ΙΔΡΥΜΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τηλ.:                                        Fax :                                        e-mail :

 


 

ΤΜΗΜΑ   Α

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΕΟΤ

 

Α1.  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

Στόχος του έργου είναι η τεχνολογική έρευνα για την εφαρμογή, ανάπτυξη και αξιολόγηση σύγχρονων μεθόδων ανάκτησης και προστασίας δεδομένων σε μορφή εικόνων και εικονοσειρών μέσα από πιλοτικές εφαρμογές σε πραγματικά προβλήματα. Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει:

 

α) στον σχεδιασμό και  την ανάπτυξη κατάλληλης βάσης δεδομένων ψηφιακών εικόνων, εγγράφων (δηλαδή εικόνων με περιεχόμενο κείμενο) και εικονοσειρών (video) καθώς και συνδεδεμένης ιστοσελίδας για την εφαρμογή και αξιολόγηση σε πραγματικά προβλήματα μεθόδων ανάκτησης εικόνων, εγγράφων  και εικονοσειρών και προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων στα παραπάνω μέσα.

 

β) στην αξιολόγηση και προαγωγή σύγχρονων μεθόδων για την «έξυπνη» αναζήτηση ψηφιακών εικόνων / εγγράφων (image retrieval) και εικονοσειρών (video retrieval) σε βάσεις δεδομένων και γενικότερα στο διαδίκτυο. Οι μέθοδοι αναζήτησης θα συνδυάζουν τεχνικές βασισμένες στο περιεχόμενο της εικόνας (content based) αλλά θα συνδυαστούν και με κλασσικές τεχνικές ανάκτησης δεδομένων (text retrieval) με στόχο την βελτίωση της απόδοσης των μεθόδων ανάκτησης ψηφιακών εικόνων.

 

γ) στην αξιολόγηση και προαγωγή σύγχρονων μεθόδων για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών (ή κατόχων) ψηφιακών εικόνων και εικονοσειρών. Οι μέθοδοι αυτές περιλαμβάνουν τόσο την εφαρμογή ψηφιακών υδατοσημάτων (watermarks) και αποτυπωμάτων (fingerprints) σε εικόνες για την κατοχύρωση της αυθεντικότητας, όσο και τεχνικές αναζήτησης των παράνομα χρησιμοποιούμενων  ψηφιακών εικόνων και εικονοσειρών σε διάφορες χρήσεις όπως σε βάσεις δεδομένων, στο διαδίκτυο, σε διαφημίσεις, τηλεοπτικές εκπομπές κ.λ.π.

 

 

 

Α2.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

Φυσικό αντικείμενο:

Το υποέργο αφορά στη δημιουργία ενός πλαισίου αναζήτησης και προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων σε δεδομένα ψηφιακού πολυδιάστατου σήματος (στατικής εικόνας και video) μέσα σε μεγάλες βάσεις δεδομένων και κατ’επέκταση στο διαδίκτυο. Στόχοι του έργου είναι:

α) η προαγωγή και η αξιολόγηση σύγχρονων μεθόδων για την ανάκτηση πληροφορίας σε μορφή ψηφιακών  εικόνων, εγγράφων και εικονοσειρών (image-video retrieval),

β) η προαγωγή και η αξιολόγηση σύγχρονων μεθόδων για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων σε ψηφιακά δεδομένα σε μορφή ψηφιακών εικόνων και εικονοσειρών.

Το προτεινόμενο υποέργο είναι δομημένο σε τέσσερα πακέτα εργασίας:

 

Πακέτο Εργασίας 1: Ανάπτυξη βάσης δεδομένων εικόνων και εικονοσειρών

Στόχος:

Περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την δημιουργία μίας βάσης δεδομένων η οποία θα φιλοξενήσει τις ψηφιακές εικόνες και τις εικονοσειρές, οι οποίες θα αποτελέσουν την βάση για την διεξαγωγή πειραμάτων με σκοπό την αξιολόγηση των σύγχρονων μεθόδων που θα προαχθούν και θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του παρόντος υποέργου. Επίσης περιλαμβάνει την δημιουργία ιστοσελίδας και λογισμικού διασύνδεσης της ιστοσελίδας με την βάση δεδομένων με σκοπό την χρήση της βάσης δεδομένων από το διαδίκτυο και την παρουσίαση στο διαδίκτυο των αποτελεσμάτων του υποέργου.

Παραδοτέα:

Π1. Περιγραφή της βάσης δεδομένων.

Π2. Έκθεση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της βάσης δεδομένων.

Π3. Εγχειρίδιο υποστήριξης της λειτουργίας του λογισμικού διασύνδεσης.

Π4. Έκθεση για την χρήση της βάσης δεδομένων και της ιστοσελίδας του υποέργου.

 

Πακέτο Εργασίας 2: Ανάκτηση εικόνων / εγγράφων

Στόχος:

Περιλαμβάνει την προαγωγή και την αξιολόγηση μεθόδων για την ανάκτηση εικόνων από βάσεις δεδομένων κυρίως με τεχνικές που λειτουργούν με βάση το περιεχόμενο (content based image retrieval). Οι σύγχρονες τεχνικές βασίζονται κυρίως σε μηχανισμούς εντοπισμού αντικειμένων σε εικόνες με τεχνικές κατάτμησης (clustering), αλλά και σε χρήση στατιστικών μεγεθών μιας ψηφιακής εικόνας όπως ιστογράμματα, στατιστικούς εκτιμητές θέσης και κλίμακας και χαρακτηριστικά υφής. Το υποέργο θα εστιάσει σε τεχνικές που αξιοποιούν την ασαφή λογική (fuzzy logic) με σκοπό την βελτίωση των επιδόσεων των σύγχρονων μεθόδων.

Για τη ανάκτηση των έγχρωμων εγγράφων θα απαιτηθεί η υλοποίηση μιας τεχνικής ανάλυσης της δομής των έγχρωμων εγγράφων, έτσι ώστε να έχουμε την εύρεση των περιοχών όπου υπάρχει καθαρό κείμενο, των περιοχών με γραμμικά σχέδια καθώς και των περιοχών με εικόνες. Με τον τρόπο αυτό η ανάκτηση των εγγράφων θα γίνεται με βάση το χαρακτηριστικά υφής που θα αφορούν περιοχές κειμένου ή/και εικόνων.

Τέλος θα επιχειρηθεί να συνδυαστούν αποτελέσματα διαφόρων αλγορίθμων, που αξιοποιούν διαφορετικά είδη πληροφορίας, με μεθόδους σύνθεσης αποφάσεων βασισμένες στην ασαφή λογική (fuzzy decision fusion algorithms). Στις δραστηριότητες του πακέτου εργασίας περιλαμβάνονται:

 • Αναζήτηση βιβλιογραφίας.
 • Αναζήτηση της χρήσης ασαφών τεχνικών στο πρόβλημα της ανάκτησης εικόνων.
 • Χρησιμοποίηση μιας τεχνικής βέλτιστης μείωσης των χρωμάτων των εγγράφων.
 • Ανάπτυξη μιας νέας τεχνικής ανάλυσης της δομής των έγχρωμων εγγράφων.
 • Ανάπτυξη μιας τεχνικής για τη σύγκριση περιοχών των εγγράφων.
 • Αξιολόγηση και προαγωγή μεθόδων εξαγωγής αντικειμένων από εικόνες.
 • Αξιολόγηση και προαγωγή μεθόδων σύνθεσης αποφάσεων.
 • Εφαρμογή σε πραγματική βάση δεδομένων που θα αναπτυχθεί στο ΠΕ1.

 

Παραδοτέα:

Π5. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια

Π6. Παρουσίαση πιλοτικής χρήσης λογισμικού ανάκτησης εικόνων στην ιστοσελίδα του έργου.

Π7. Έκθεση εφαρμογής των μεθόδων σε πραγματική βάση δεδομένων εικόνων.

 

Πακέτο Εργασίας 3: Ανάκτηση εικονοσειρών

Στόχος:

Περιλαμβάνει την προαγωγή και την αξιολόγηση μεθόδων για την ανάκτηση εικονοσειρών. Τα σύγχρονα πρότυπα κωδικοποίησης ψηφιακών εικονοσειρών (MPEG-4 και MPEG-7) βασίζονται στην κατάτμηση της σκηνής σε αντικείμενα video (video objects) τα οποία περιέχουν δεδομένα περιγράμματος, υφής, ήχου, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες. Με τη χρήση των αντικειμένων video υποστηρίζονται λειτουργίες βασισμένες στο περιεχόμενο της σκηνής όπως επεξεργασία και αναζήτηση αντικειμένων, επαναχρησιμοποιίηση αντικειμένων, σύνθεση εικονοσειρών, διαδραστικότητα με χρήση υπερσυνδέσεων (hyperlinks), κλπ. Στις δραστηριότητες του πακέτου εργασίας περιλαμβάνονται:

 • Αναζήτηση βιβλιογραφίας
 • Ανάπτυξη μεθόδων χωροχρονικής κατάτμησης της εικονοσειράς
 • Εξαγωγή αντικειμένων video από την εικονοσειρά.
 • Δεικτοδότηση των εικονοσειρών με βάση τα αντικείμενα.
 • Ανάπτυξη μοντέλων ερωτημάτων.
 • Εφαρμογή σε πραγματική βάση δεδομένων που θα αναπτυχθεί στο ΠΕ1.

 

Παραδοτέα:

Π8. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια

Π9. Παρουσίαση πιλοτικής χρήσης λογισμικού ανάκτησης εικονοσειρών με βάση το περιεχόμενο στην ιστοσελίδα του έργου.

Π10. Έκθεση εφαρμογής των μεθόδων σε πραγματική βάση δεδομένων εικονοσειρών (αρχείο ΕΡΤ).

 

Πακέτο Εργασίας 4: Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Στόχος:

Περιλαμβάνει την προαγωγή και την αξιολόγηση μεθόδων για την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων σε ψηφιακές εικόνες και συγκεκριμένα με μεθόδους προσθήκης υδατοσημάτων (watermarks) και αποτυπωμάτων (fingerprints) σε ψηφιακές εικόνες και εικονοσειρές. Θα γίνει αξιοποίηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας αλλά και της συσσωρευμένης εμπειρίας των μελών του εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, το οποίο ήταν διεθνώς από τα πρώτα Πανεπιστήμια που ανέπτυξαν την περιοχή αυτή. Τα υδατογραφήματα παράγονται με την χρήση γεννητριών ψευδοτυχαίων αριθμών ή μέσα από χαοτικά και μεικτά συστήματα. Τα υδατογραφήματα εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες περιοχές εικόνων, σημάτων ήχου ή video, προκαλώντας αλλαγές, μη-ορατές, διατηρώντας το φυσικό μέγεθος των δεδομένων σταθερό. Η ανίχνευσή τους στηρίζεται σε στατιστικές μεθόδους υπόθεσης, που μετράνε την πιθανότητα λαθών, καθιστώντας τις μεθόδους υδατογράφησης αξιόπιστες και είναι ανθεκτικές σε φιλτράρισμα, εισαγωγή θορύβου και συμπίεση JPEG (MPEG1/2).

Η σχετική συνάφεια που υπάρχει μεταξύ των ψηφιακών εικόνων και του ψηφιακού video θα επιτρέψει την παράλληλη και αλληλεπιδραστική ανάπτυξη μεθόδων για τα δύο αυτά μέσα. Θα γίνει προσπάθεια να μελετηθούν και να επιλυθούν μερικά από τα δύσκολα προβλήματα που απαντώνται στην περιοχή, όπως η αντοχή στις γεωμετρικές/ χρονικές παραμορφώσεις των μεθόδων υδατοσήμανσης για εικόνες και video, η εύρεση ανθεκτικών και μοναδικών ψηφιακών αποτυπωμάτων κλπ. Ειδικά για τα ψηφιακά αποτυπώματα θα γίνει προσπάθεια να προσαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν τεχνικές που έχουν προταθεί για την δεικτοδότηση και ανάκτηση δεδομένων από πολυμεσικές βάσεις (multimedia indexing & retrieval). Βασικό στοιχείο της έρευνας στα ψηφιακά υδατόσημα θα είναι η εύρεση κατάλληλων πεδίων μετασχηματισμού και κατάλληλων τεχνικών εισαγωγής και ανίχνευσης των υδατόσημων. Θα χρησιμοποιηθούν επίσης μοντέλα των μηχανισμών ανθρώπινης όρασης για να επιτευχθεί οπτική απόκρυψη (visual masking) των υδατοσήμων. Η μελέτη της επίδοσης των τεχνικών θα γίνει τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, με την εύρεση θεωρητικών εκφράσεων για τις πιθανότητες εσφαλμένης ανίχνευσης και εσφαλμένης απόρριψης αλλά και σε πειραματικό επίπεδο (ιδιαίτερα όταν η εξαγωγή θεωρητικών εκφράσεων είναι αδύνατη) με κατάλληλα σχεδιασμένα πειράματα. Ο πειραματικός έλεγχος της επίδοσης των τεχνικών αυτών θα αποτελέσει και αυτόνομο τμήμα έρευνας.

 

Παραδοτέα:

Π11. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια

Π12. Παρουσίαση πιλοτικής χρήσης λογισμικού προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων στην ιστοσελίδα του έργου.

Π13. Έκθεση εφαρμογής των μεθόδων σε πραγματική βάση δεδομένων.

 

Ανάγκες σε νέο εξοπλισμό:

Για την ανάπτυξη της βάσης δεδομένων ψηφιακών εικόνων και εικονοσειρών προβλέπεται η αγορά των αντίστοιχων συσκευών καταγραφής δηλαδή μίας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και μίας ψηφιακής βιντεοκάμερας, έτσι ώστε η βάση δεδομένων να δημιουργηθεί με όσο το δυνατό καλύτερα από άποψη ποιότητας δεδομένα. Επίσης προβλέπεται η αγορά υπολογιστικού συστήματος για την εγκατάσταση και λειτουργία της βάσης δεδομένων των εικόνων και των εικονοσειρών και του λογισμικού διασύνδεσης, και σταθμών εργασίας για την επεξεργασία εικόνων, εγγράφων και εικονοσειρών και την υλοποίηση και αξιολόγηση των αντίστοιχων μεθόδων. Τα συστήματα αυτά κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση των στόχων του έργου και θα υποστηρίζουν αποκλειστικά τις ανάγκες του έργου.

 

Σημερινές Εξελίξεις, σημασία της έρευνας και καινοτομία:

Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο έχει θέμα την ανάκτηση και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων σε πληροφορία στη μορφή ψηφιακής εικόνας και εικονοσειράς από βάσεις δεδομένων και κατ’επέκταση από το διαδίκτυο.

Η ανάκτηση εικόνων και εικονοσειρών είναι παγκοσμίως από τα πλέον ενεργά ερευνητικά πεδία γεγονός που οφείλεται στην αύξηση της χρήσης του διαδικτύου το οποίο ουσιαστικά δρα σαν μία τεράστια βάση δεδομένων. Ο τεράστιος όγκος πληροφοριών έχει δημιουργήσει παράλληλα την ανάγκη για "έξυπνα" συστήματα αναζήτησης της πληροφορίας και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η παρούσα πρόταση, στόχος της οποίας είναι αφενός η ανάπτυξη μίας βάσης δεδομένων εικόνων και εικονοσειρών για την διεξαγωγή πειραμάτων και η αξιολόγηση και βελτίωση των σχετικών μεθόδων ανάκτησης.

Παράλληλα το υποέργο εστιάζει και στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Η προστασία των ψηφιακών πολυμεσικών δεδομένων (εικόνα, video) αποτελεί θέμα μεγάλης οικονομικής σημασίας που έχει συγκεντρώσει κατά την τελευταία οκταετία το ενδιαφέρον ερευνητών σε πανεπιστήμια και επιχειρήσεις. Η έρευνα στην περιοχή αυτή στρέφεται σε δύο κατευθύνσεις:

 • Στην προσθήκη ψηφιακών, αόρατων σημάτων, γνωστά ως ψηφιακά υδατόσημα (watermarks), τα οποία παραμένουν ανιχνεύσιμα ακόμη και αν το μέσο έχει υποστεί επεξεργασία ή αλλοίωση. Με τον τρόπο αυτό ο νόμιμος ιδιοκτήτης ή δημιουργός του πολυμεσικού υλικού, ο οποίος είναι και ο μόνος που μπορεί να ανιχνεύσει το υδατόσημο, μπορεί να εντοπίσει παράνομα αντίγραφα, να ελέγξει τον τρόπο και τα δικαιώματα χρήσης του έργου, να βρει ποιος διένειμε παράνομα το έργο κλπ.
 • Στις μεθόδους εξαγωγής από το πολυμεσικό σήμα μιας ακολουθίας χαρακτηριστικών (fingerprint, ψηφιακό αποτύπωμα), η οποία είναι ικανή να προσδιορίσει μοναδικά το σήμα αυτό και επιπλέον δεν μεταβάλλεται όταν το σήμα αλλοιώνεται. Το ψηφιακό αποτύπωμα μπορεί στη συνέχεια, σε συνδυασμό ενδεχομένως και με μια κατάλληλη βάση δεδομένων ψηφιακών αποτυπωμάτων, να χρησιμοποιηθεί για να αποτρέψει την παράνομη αναπαραγωγή του πολυμεσικού υλικού, για να εντοπισθούν παράνομα αντίγραφα σε δικτυακούς τόπους κλπ.

 

Βιβλιογραφία:

Η περιοχή στην οποία εστιάζει το υποέργο είναι από τις περισσότερο «ενεργές» τα τελευταία χρόνια. Έτσι, για πρακτικούς λόγους παρουσιάζονται μόνο οι πλέον πρόσφατες και σημαντικότερες δημοσιεύσεις:

 

[1].        N. Nikolaidis, I. Pitas, “Watermark Detection: Benchmarking Perspectives” in Intelligent Watermarking Techniques Theory and Applications, Jeng-Shyang Pan, Hsiang-Cheh Huang and Lakhmi Jain (Editors), World Scientific Publishing (book chapter, in press 2003).

[2].        V. Chatzis and I. Pitas, “Fuzzy Techniques in Digital Image Processing and Shape Analysis” in Fuzzy Filters for Image Processing, edited by M. Nachtegael, D. Van der Weken, D. Van De Ville & E.E. Kerre, pp.273-305, ISBN 3-540-00465-3, Springer, 2003.

[3].        A. Smeulder, M. Worring, S. Santini, A. Gupta, R. Jain, "Content-Based Image Retrieval at the End of the Early Years", IEEE PAMI, vol. 22, no. 12, pp. 1349-1380, December 2000.

[4].        A. K. Jain, R. Duin, J. Mao, "Statistical Pattern Recognition: A Review", IEEE PAMI, vol. 22, no. 1, pp. 4-37, Jan. 2000.

[5].        R. C. Veltkamp, M. Hagendoorn, "State-of-Art in Shape Matching", Multimedia Search: State of the Art, Springer-Verlag, 2000.

[6].        M. K. Mandal, F. Idris, S. Panchanathan, "Image and Video Indexing in the Compressed Domain: A Critical Review", Image and Vision Computing, 2000.

[7].        Special Issue on Content-Based Access for Image and Video Libraries, Computer Vision and Image Understanding, Vol. 75, No. 1/2, July/August 1999.

[8].        J. Assfalg, A. Del Bimbo, and P. Pala, "'Querying by Photographs: Using Virtual Reality for Content Based Image Retrieval,' Proceedings of the IEEE International Conference on Multimedia Computing and Systems, Florence, Italy, June 1999, pp. 556-561.

[9].        Y. Rui, T.S. Huang, and S.-F. Chang, "'Image Retrieval: Current Techniques, Promising Directions, and Open Issues,' Journal of Visual Communication and Image Representation, Volume 10 (1999), pp. 39-62.

[10].      Y. Rui and T.S. Huang,"'Image Retrieval: Current Techniques, Promising Directions, and Open Issues,' Journal of Visual Communication and Image Representation, Volume 10, Number 1 (March 1999), pp. 39-62.

[11].      Y. Tao and W.I. Grosky, "'Spatial Color Indexing: A Novel Approach for Content-Based Image Retrieval,' Proceedings of the IEEE International Conference on Multimedia Computing and Systems, Florence, Italy, June 1999, pp. 530-535.

[12].      S. Sclaroff, M. L. Cascia, S. Sethi, L. Taycher, "'Unifying Textual and Visual Cues for Content-Based Image Retrieval on the World Wide Web,' Computer Vision and Image Understanding, Vol. 75, No. 1/2 (1999), pp. 86-98.

[13].      J. R. Smith, C.-S. Li, "'Image Classification and Querying Using Composite Region Templates,' Computer Vision and Image Understanding, Vol. 75, No. 1/2 (1999), pp. 165-174.

[14].      C. Colombo, A. Del Bimbo, and P. Pala, "'Semantics in Visual Information Retrieval,' IEEE Multimedia, Volume 6, Number 3 (July-September 1999), pp. 38-53.

[15].      C.O. Frost, B. Taylor, A. Noakes, et.al., "'Browse and Search Patterns in a Digital Image Database,' Information Retrieval, Volume 1, 2000): 287-313.

[16].      W. Ding, D. Soergel, 'Combining Textual and Visual Cues for Content-Based Image Retrieval on the World Wide Web,' Proceedings of the IEEE Workshop on Content-Based Access of Image and Video Libraries, Santa Barbara, California, June 1998, pp. 24-28.

[17].      A.W.M. Smeulders, M. Worring, S. Santini, A. Gupta, and R.C. Jain. Content-based image retrieval at the end of the early years.
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 22(12):1349-1380, December 2000.

[18].      D.M. Squire, W. Muller, H. Muller, and J. Raki. Content-based query of image databases, inspirations from text retrieval.Pattern Recognition Letters, 21(11):1193-1198, 2000.

[19].      H.D. Tagare, C.C. Jaffe, and J. Duncan. Medical image databases: A content-based retrieval approach. American Medical Informatics Association, 4:184-198, 1997.

[20].      N. Vasconcelos. On the complexity of probabilistic image retrieval. In Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision, 2001.

[21].      J. Huang, S.R. Kumar, and R. Zabih, "'An Automatic Hierarchical Image Classification Scheme,' Proceedings of the Sixth ACM International Conference on Multimedia, Bristol, United Kingdom, September 1998, pp. 219-228.

[22].      J.-H. Lim, "'Learnable Visual Keywords for Image Classification,' Proceedings of the Fourth Conference on Digital Libraries, Berkeley, California, August 1999, pp. 139-145.

[23].      C. O Frost C O and A. Noakes A (1998) "'Browsing images using broad classification categories'. In Jacob, E K, ed. Proceedings of the 9th ASIS SIG/CR Classification Research Workshop, October 25, 1998, Pittsburgh, Pennsylvania. Special Interest Group/Classification Research, American Society for Information Science, 1998. pp. 71-89.

[24].      W.I. Grosky, F. Fotouhi, and Z. Jiang, "'Using Metadata for the Intelligent Browsing of Structured Media Objects,' In Managing Multimedia Data: Using Metadata to Integrate and Apply Digital Data, A. Sheth and W. Klas (Eds.), McGraw Hill Publishing Company, New York, 1998, pp. 123-148.

[25].      C. Meilhac and C. Nastar, "'Relevance Feedback and Category Search in Image Databases,' Proceedings of the IEEE International Conference on Multimedia Computing and Systems, Florence, Italy, June 1999, pp. 512-517.

[26].      T.F. Cootes, G.J. Edwards, and C.J Taylor. Active appearance models. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 23(6):681-685, July 2001.

[27].      N. Duta, A.K. Jain, and M.P. Dubuisson-Jolly. Automatic construction of 2d shape models. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 23(5):433-446, May 2001.

[28].      S.D. Fenster and J.R. Kender. Sectored snakes: Evaluating learned-energy segmentations. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 23(9):1028-1034, 2001.

[29].      S. Ghebreab and A.W.M. Smeulders. Strings: Variational deformable models of multivariate ordered features. Conditionally accepted for publication in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2001.

[30].      Benzi, Francesca, Dario Maio, and Stefano Rizzo.  (1999).  “Visionary: A Viewpoint-Based Visual Language for Querying Relational Databases.” Journal of Visual Languages and Computing.  10: 117-145.

[31].      Black, J. A., and Sethuraman Panchanathan.  (1999).  “Using a Model of the Human Visual System to Identify Features for the Indexing and Retrieval of Images.”  Proceedings of the SPIE Conference on Multimedia Stroage and Archiving Systems IV, Boston MA.  Sept. 1999.  Vol. 3846:  126-136.

[32].      Eakins, John P., and Margaret E. Graham.  (1999).  “Content-Based Image Retrieval.”  JISC Technology Applications Program.

[33].      Rui, Yong, and Thomas S. Huang.  (1999).  “Image Retrieval: Current Techniques, Promising Directions, and Open Issues.”  Journal of Visual Communication and Image Representation. 10: 39-62. 

[34].      Said, Carolyn.  (1999).  “A Picture is Worth 1,000 Web Searches: Visual Sites Can Help You Find Pictures, Cut Down on Having to Wade Through Pages of Text.”  San Francisco Chronicle.  Aug. 30.

[35].      Smeaton, Alan F, Noel Murphy, and Sean Marlow.  (1998).  “Indexing and Retrieval of Digital Video.”  Dublin City University. 

[36].      Spern, Karen. (2001). Rev. of Organizing Audiovisual and Electronic Resources for Access: A Cataloging Guide, by Ingrid Hsieh-Yee. Journal of the American Society for Information Science and Technology. April: 512-13.

[37].      Voorhees, Ellen M.  (1998).  “Using WordNet for Text Retrieval.”  In WordNet: An Electronic Lexical Database.  Ed. C. Fellbaum.  Cambridge, MA: MIT Press.  286-303.

[38].      Antonakopoulos “Page segmentation using the description of the background”, Computer Vision and Image Understanding, vol. 70(3), pp. 350-369, 1998.

[39].      W.Y. Chen and S.Y. Chen, "Adaptive page segmentation for color technical journals' cover images", Image and vision Computing, vol. 16, pp. 855-877, 1998.

[40].      A Jain and B. Yu, “Document representation and its application to page decomposition”, IEEE Trans. Pattern Anal. Machine Intell., vol. 20(3), pp. 294-277, 1998.

[41].      Jain and Y. Zhong, “Page segmentation using texture analysis”, Pattern Recognition, vol. 29, pp. 743-770, 1996.

[42].      K. Kise, O. Yanagida, and S. Takamatsu, “Page Segmentation Based on Thinning of Background”, Proc. 13th Int’l Conf. Pattern Recognition, pp. 788-792, Vienna, 1996.

[43].      J. Liu, Y. Tang, Q. He, and C. Sue, “Adaptive document segmentation and geometric relation labeling: Algorithms and experimental results”, Proc. 13th Int’l Conf. Pattern Recognition, pp. 763-767, Vienna, 1996.

[44].      Strouthopoulos and N. Papamarkos, “Text identification for document image analysis using a neural network”, Image and Vision Computing Journal, Special Issue on Document Image Processing and Multimedia Environments, vol. 16, iss. 12, pp. 879-896, 1998.

[45].      C. Strouthopoulos, N. Papamarkos and C. Chamzas, “PLA using RLSA and a neural network”, Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 12(2), pp. 119-138, 1999.

[46].      Strouthopoulos, N. Papamarkos and A. Atsalakis, "Text extraction in complex color documents", Pattern Recognition, Vol. 35, Issue 8, pp. 1743-1758, 2002.

[47].      G.Voyatzis and I.Pitas, "Protecting digital image copyrights: a framework", IEEE Computer Graphics and Applications, vol. 19, no. 1, pp. 18 -24, January-Febrary 1999.

[48].      G.Voyatzis and I.Pitas, "Problems and Challenges in Multimedia Networking and Content Protection", TICSP Series #3, Trends and Challenges, Contributions to Workshop on Trends and Important Challenges in Signal Processing, ed. Jaakko Astola, March 1999.

[49].      G.Voyatzis and I.Pitas, "The use of watermarks in the protection of digital multimedia products", Proceedings of the IEEE, vol. 87, no. 7, pp. 1197-1207, July 1999.

[50].      A.Nikolaidis and I.Pitas, "Robust watermarking of facial images based on salient geometric pattern matching", IEEE Trans. on Multimedia, vol. 2, no. 3, pp. 172-184, September 2000.

[51].      F.Bartollini, A.Tefas, M.Barni and I.Pitas, "Image Authentication Techniques for Surveillance Applications", Proceedings of the IEEE, vol. 89, no. 10, pp. 1403-1418, September 2001.

[52].      P.Bassia, I.Pitas and N.Nikolaidis, "Robust audio watermarking in the time domain", IEEE Transactions on Multimedia, vol. 3, no. 2, pp. 232 -241, June 2001.

[53].      V.Solachidis and I.Pitas, "Circularly Symmetric Watermark Embedding in 2D DFT domain", Transactions on Image Processing, vol. 10, no. 11, pp. 1741-1753, November 2001.

[54].      S.Stankovic, I.Djurovic and I.Pitas, "Watermarking in the Space/Spatial Domain Using Two-Dimentional Radon Wigner distribution", IEEE Trans. on Image Processing, vol. 10, no. 4, pp. 650-658, April 2001.

[55].      S.Tsekeridou, V.Solachidis, N.Nikolaidis, A.Nikolaidis, A. Tefas and I.Pitas, "Statistical Analysis of a Watermarking System based on Bernoulli Chaotic Sequences", Signal Processing, Elsevier Special Issue on Information Theoretic Issues in Digital Watermarking, vol. 81, no. 6, pp. 1273-1293, 2001.

[56].      V. Chatzis and I. Pitas, “A Generalized Fuzzy Mathematical Morphology and its Application in Robust 2D and 3D Object Representation”, IEEE Trans. on Image Processing, vol. 9, no. 10, pp. 1798-1810, October 2000.

[57].      V. Chatzis, A. G. Bors and I. Pitas, “Multimodal Decision Level Fusion for Person Authentication”, ΙΕΕΕ Trans. on Systems, Man and Cybernetics, part A, vol. 29, no. 6, pp. 674 -680, November 1999.

[58].      V. Chatzis and I. Pitas, “Fuzzy Scalar and Vector Median Filters based on Fuzzy Distances”, IEEE Trans. on Image Processing, vol. 8, no. 5, pp. 731-734, May 1999.

 

Α3.  ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Α4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ε.Ε.Ο.Τ.

 

 

 

ΕΤΟΣ

 

 

 

 

2003

2004

2005

2006

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

Τίτλος

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

 

 

 

 

 

 

Π. Ε. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/9/2003

31/8/2006

Ανάπτυξη βάσης δεδομένων  εικόνων και εικονοσει-ρών

Π.Ε. 1.1: Σχεδιασμός και υλοποίηση της βάσης δεδομένων

Π1. Περιγραφή της βάσης δεδομένων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/9/2003

30/6/2004

Π.Ε. 1.2: Δημιουργία και εισαγωγή δεδομένων στην βάση δεδομένων.

Π2. Έκθεση υλοποίησης της βάσης δεδομένων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/9/2003

31/3/2005

Π.Ε. 1.3: Δημιουργία λογισμικού για την διαχείριση και χρήση της βάσης δεδομένων μέσα από το διαδίκτυο.

Π3. Εγχειρίδιο υποστήριξης της λειτουργίας του λογισμικού διασύνδεσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/4/2004

30/9/2004

Π.Ε. 1.4: Συντήρηση και υποστήριξη της λειτουργίας της βάσης δεδομένων και της ιστοσελίδας του υποέργου.

Π4. Έκθεση για την χρήση της βάσης δεδομένων και της ιστοσελίδας του υποέργου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/10/2004

31/8/2006

Π.Ε.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/9/2003

31/8/2006

Ανάκτηση εικόνων / εγγράφων

Π.Ε. 2.1: Έρευνα για την προαγωγή και αξιολόγηση σύγχρονων μεθόδων για την ανάκτηση εικόνων / εγγράφων.

Π5. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/9/2003

31/8/2006

Π.Ε. 2.2: Υλοποίηση των μεθόδων ανάκτησης εικόνων / εγγράφων.

Π6. Παρουσίαση πιλοτικής χρήσης λογισμικού ανάκτησης εικόνων / εγγράφων  στην ιστοσελίδα του έργου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1/2005

31/8/2006

Π.Ε. 2.3: Πειραματική χρήση των μεθόδων ανάκτησης εικόνων / εγγράφων.

Π7. Έκθεση εφαρμογής των μεθόδων σε πραγματική βάση δεδομένων εικόνων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/7/2004

31/8/2006

Π.Ε.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/9/2003

31/8/2006

Ανάκτηση εικονοσειρών

Π.Ε. 3.1: Έρευνα για την προαγωγή και αξιολόγηση σύγχρονων μεθόδων για την ανάκτηση εικονοσειρών

Π8. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/9/2003

31/8/2006

Π.Ε. 3.2: Υλοποίηση των μεθόδων για την ανάκτηση εικονοσειρών

Π9. Παρουσίαση πιλοτικής χρήσης λογισμικού ανάκτησης εικονοσειρών στην ιστοσελίδα του έργου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1/2005

31/8/2006

Π.Ε. 3.3: Πειραματική χρήση των μεθόδων για την ανάκτηση εικονοσειρών

Π10. Έκθεση εφαρμογής των  μεθόδων σε πραγματική βάση δεδομένων εικόνων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/7/2004

31/8/2006

Π.Ε.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/9/2003

31/8/2006

Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Π.Ε. 4.1: Έρευνα για την προαγωγή και αξιολόγηση σύγχρονων μεθόδων προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων σε ψηφιακές εικόνες

Π11. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά  περιοδικά ή/και συνέδρια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/9/2003

31/8/2006

Π.Ε. 4.2: Υλοποίηση των μεθόδων προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων σε ψηφιακές εικόνες

Π12. Παρουσίαση πιλοτικής χρήσης λογισμικού προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων στην ιστοσελίδα του έργου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1/2005

31/8/2006

Π.Ε. 4.3: Πειραματική χρήση των μεθόδων προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων σε ψηφιακές εικόνες

Π13. Έκθεση εφαρμογής των μεθόδων σε πραγματική βάση δεδομένων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/7/2004

31/8/2006


 

Α5.  ΕΠΑΡΚΕΙΑ και ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

 

Για την υλοποίηση και αξιολόγηση των μεθόδων που περιγράφονται στα πακέτα εργασίας θα χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο ο υπάρχων εξοπλισμός (σε υπολογιστικά συστήματα και λογισμικό) των ιδρυμάτων στα οποία εργάζονται τα μέλη της κύριας ερευνητικής ομάδας. Προβλέπεται αγορά σε μικρή κλίμακα εξοπλισμού που δεν υπάρχει και είναι απαραίτητος για την υλοποίηση του έργου, καθώς και για την υποστήριξη της συμμετοχής στο έργο των λοιπών μελών της ερευνητικής ομάδας.

 

 

Α6.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

 

Η κύρια Ερευνητική Ομάδα συστάθηκε από καταξιωμένους επιστήμονες του χώρου της επεξεργασίας εικόνας από τέσσερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βορειοανατολικής Ελλάδας. Η συνεργασία αυτή που για πρώτη φορά επιχειρείται στα πλαίσια του παρόντος έργου, στοχεύει παράλληλα και στην υποστήριξη της δημιουργίας ενός πυρήνα επιστημόνων με κοινό επιστημονικό ενδιαφέρον την επεξεργασία εικόνας. Άλλωστε 5 από τα μέλη της κύριας ερευνητικής ομάδας είναι μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Επεξεργασίας Εικόνων και Ψηφιακών Μέσων (Ε.Ε.Ψ.Μ.) που ιδρύθηκε πρόσφατα (3/1/2003) με στόχους, μεταξύ άλλων, την ενημέρωση των ελλήνων επιστημόνων του χώρου, την ανταλλαγή απόψεων και την καθιέρωση συνεργασιών, την διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων, την προώθηση της έρευνας και της επιστήμης και την συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και παγκόσμια δίκτυα αριστείας.

 

Τα περισσότερα από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας γνωρίζονται και έχουν συνεργαστεί μεταξύ τους στο παρελθόν με άριστα αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο έρευνας, όπως προκύπτει και από την λίστα κοινών δημοσιεύσεων που ακολουθεί, όσο και σε άλλες δραστηριότητες (οργάνωση συνεδρίων και ημερίδων, εκπαιδευτικές δράσεις κ.λ.π.). Η άριστη συνεργασία των μελών κατά το παρελθόν, η σημαντική εμπειρία των περισσοτέρων σε ερευνητικά έργα, το πλούσιο και σχετικό με τις ανάγκες του υποέργου επιστημονικό υπόβαθρο των μελών της ομάδας καθώς και η σχετικά μικρή απόσταση που χωρίζει τα ιδρύματα εγγυώνται την άψογη συνεργασία των μελών της ερευνητικής ομάδας και την πλήρη υλοποίηση των στόχων του υποέργου.

 

ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

ΒΙΒΛΙΑ:

[1].     N. Nikolaidis and I. Pitas, 3-D Image Processing Algorithms, John Wiley & Sons, New York, October 2000, ISBN 0-471-37736-8.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ:

[2].     N. Nikolaidis, I. Pitas, “Watermark Detection: Benchmarking Perspectives” in Intelligent Watermarking Techniques Theory and Applications, Jeng-Shyang Pan, Hsiang-Cheh Huang and Lakhmi Jain (Editors), World Scientific Publishing (book chapter, in press 2003).

[3].     V. Chatzis and I. Pitas, “Fuzzy Techniques in Digital Image Processing and Shape Analysis” in Fuzzy Filters for Image Processing, edited by M. Nachtegael, D. Van der Weken, D. Van De Ville & E.E. Kerre, pp.273-305, ISBN 3-540-00465-3, Springer, 2003.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ:

[4].     V. Chatzis and I. Pitas, “Interpolation of 3D Binary Objects using Morphological Skeletonization”, IEEE Trans. on Medical Imaging, vol. 19, no. 7, pp. 699-710, July 2000.

[5].     V. Chatzis and I. Pitas, “A Generalized Fuzzy Mathematical Morphology and its Application in Robust 2D and 3D Object Representation”, IEEE Trans. on Image Processing, vol. 9, no. 10, pp. 1798-1810, October 2000.

[6].     V. Chatzis, A. G. Bors and I. Pitas, “Multimodal Decision Level Fusion for Person Authentication”, ΙΕΕΕ Trans. on Systems, Man and Cybernetics, part A, vol. 29, no. 6, pp. 674 -680, November 1999.

[7].     V. Chatzis and I. Pitas, “Fuzzy Scalar and Vector Median Filters based on Fuzzy Distances”, IEEE Trans. on Image Processing, vol. 8, no. 5, pp. 731-734, May 1999.

[8].     V. Chatzis and I. Pitas, “Nonlinear Location and Scale Estimators of Fuzzy Numbers”, IEEE Trans. on Signal Processing, vol. 46, no 1, pp. 231-234, January 1998.

[9].     V. Chatzis and I. Pitas, “Fuzzy Cell Hough Transform for Curve Detection”, Pattern Recognition, Elsevier, vol. 30, no. 12, pp. 2031-2042, December 1997.

[10].   K. Lyroudia, N. Nikolaidis, I. Pitas, P. Zervas, K. Palakidis, “Computerized three-dimensional reconstruction: a method to study pulpal vessels and nerves”, Journal of Endodontics, vol. 19, no.12, pp. 604-608, December 1993. 

[11].   K. Lyroudia, C. Palakidis, A. Manthos, N. Nikolaidis, I. Pitas, C. Foroglou, “Computerized reconstruction of TEM examined pulpal blood  vessels and nerves”, Endodontics and Dental Traumatology, vol. 11, no.4, pp. 189-195, November 1994.

[12].   N. Nikolaidis, I. Pitas, “Directional statistics in nonlinear vector field filtering”, Signal Processing, Elsevier, vol 38, no 3 pp. 299-316,  1994.

[13].   K. Lyroudia, N. Nikolaidis, I. Pitas, C. Palakidis, “Three computer methods to reconstruct pulpal blood vessels and nerves”, Journal of Endodontics, vol. 21, no.10, pp. 501-504, October 1995.

[14].   N. Nikolaidis , I. Pitas, “Multichannel L-filters based on reduced ordering”, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 6, no.5, pp.  470-482, October 1996.

[15].   I Pitas, C. Kotropoulos, N. Nikolaidis, R. Yang, M. Gabbouj, “Order statistics Learning Vector Quantizer”, IEEE Transactions on Image Processing, Special Issue on Nonlinear Image Processing, vol. 5, no.6, pp. 1048-1053, June 1996.

[16].   S. Cerutti, G. Carrault, P.J.M. Cluitmans, A. Kinie, T. Lipping, N. Nikolaidis, I. Pitas, M.G. Signorini, “Non-linear algorithms for processing biological signals”,  Computer Methods and Programs in Biomedicine, vol. 51, no.1,2, pp. 51-73, October 1996.

[17].   C. Kotropoulos, N. Nikolaidis, A.G. Bors, I. Pitas, “Robust and adaptive techniques in self-organizing neural networks”, International Journal of Computer Mathematics, vol. 67, no 1-2, pp. 183-200, 1998.

[18].   N. Nikolaidis, I. Pitas, “Robust image watermarking in the spatial domain”, Signal Processing,  Elsevier, vol. 66, no. 3, pp. 385-403, May 1998.

[19].   N. Nikolaidis, I. Pitas, “Nonlinear Processing and Analysis of Angular Signals”, IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 46, no. 12, pp. 3181-3194, December 1998.

[20].   Bassia P.,   Pitas I.,  Nikolaidis N., “Robust audio watermarking in the time domain”, IEEE Transactions on Multimedia,  vol. 3, no. 2 , pp. 232 –241, June 2001.

[21].   S. Tsekeridou, V. Solachidis, N. Nikolaidis, A. Nikolaidis, A. Tefas, I. Pitas, “Statistical analysis of a watermarking system based on Bernoulli chaotic sequences”, Signal Processing, Elsevier, Special Issue on Information Theoretic Issues in Digital Watermarking, vol 81, no 6, pp. 1273-1293, 2001.

[22].   A. Tefas, A. Nikolaidis, N. Nikolaidis, V. Solachidis, S. Tsekeridou, I. Pitas, “Performance analysis of correlation-based watermarking schemes employing Markov chaotic sequences” έγινε δεκτό για δημοσίευση (Μάρτιος 2002), IEEE Transactions on Signal Processing.

[23].   K. Lyroudia, G. Mikrogeorgis, P. Bakaloudi, E. Kechagias, N. Nikolaidis, I. Pitas, “Virtual endodontics: three-dimensional teeth volume representations and their pulp cavity access”, έγινε δεκτό για δημοσίευση (Μάρτιος 2002), Journal of Endodontics.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ:

[24].   V.Chatzis and I.Pitas, “Shape-Based Interpolation of Binary 3-D Images using Morphological Skeletonization”, IEEE Int. Conf. on Multimedia Computing and Systems (ICMCS'99), vol. 2, pp. 939-943, Florence, Italy, 7-11 June 1999.

[25].   V. Chatzis, A. G. Bors and I. Pitas, “Decision Level Fusion by Clustering algorithms for Person Authentication”, IX European Signal Processing Conference (EUSIPCO 1998), pp. 1309-1312, Rodos, 8-11 September 1998.

[26].   N. Nikopoulos, V. Chatzis and I. Pitas, “3D Binary Fast Morphological Shape Decomposition”, 1998 Workshop on Nonlinear Model-Based Image Analysis (NMBIA 98), pp. 27-32, Glaskow, July 1998.

[27].   V. Chatzis and I. Pitas, “Fuzzy Vector Median Definition based on a Fuzzy Vector Distance”, 1997 IEEE Workshop on Nonlinear Signal and Image Processing (NSIP'97), CD proceedings, Michigan, USA, 7-11 September 1997.

[28].   V. Chatzis and I. Pitas, “Randomized Fuzzy Cell Hough Transform”, Sixth IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE'97), Barcelona, Spain, vol. II, pp. 1185-1190, July 1997.

[29].   V. Chatzis and I. Pitas, “Select and Split Fuzzy Cell Hough Transform - A fast and efficient method to detect contours in images”, Fifth IEEE Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE’96), vol. 3, pp. 1892-1898, September 1996, New Orleans, USA.

[30].   V. Chatzis and I. Pitas, “Fuzzy Cell Hough Transform”, VIII European Signal Processing Conference (EUSIPCO’96), vol. III, pp.1717-1720, September 1996, Trieste, Italy.

[31].   V. Chatzis and I. Pitas, “Introducing the Select and Split Fuzzy Cell Hough Transform”, 13th International Conference on Pattern Recognition (ICPR’96), vol. II, pp. B552-B556, August 1996, Vienna, Austria.

[32].   N. Nikopoulos, C. Dimou, V. Chatzis and I. Pitas, “Simulation of an Access Control System for Image-Related Services”, 1996 International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS'96), vol. 1, pp. 354-357, October 1996, Rodos, Greece.

[33].   V. Chatzis and I. Pitas, “Mean and Median of Fuzzy numbers”, 1995 IEEE Workshop on Nonlinear Image & Signal Processing (NSIP'95), pp. 297-300, June 1995, N. Marmaras, Greece.

[34].   E.Loutas, K.Diamantaras and I.Pitas, "Occlusion resistant object tracking",in Proc. of IEEE Int. Conf. on Image Processing (ICIP 2001), vol. 2, pp. 65-68, Thessaloniki, Greece, 7-10 October 2001.

[35].   Κ. Λυρούδια, Π. Ζέρβας, Ν. Νικολαΐδης, Ι. Πήτας, «Τρισδιάστατη αναπαράσταση με τη βοήθεια Η/Υ και Ο.Μ. της πορείας αγγείων νευρικών δεσμίδων του οδοντικού πολφικού ιστού», 12ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, σελ.  117-118, 1992.

[36].   K. Lyroudia, C. Palakidis, I. Pitas, A. Manthos, N. Nikolaidis, “Three-dimensional reconstruction of pulpal vessels and nerve endings using  transmission electron microscopy”, 6th Biennial Congress, European Society of Endodontology, p. 16,  1993.

[37].   S. Malasiotis, N. Nikolaidis, M.G. Strintzis, I. Pitas, “A smoothing algorithm with reliability constraints for image motion field coding”, International     Congress on Communication and Control,  1993.

[38].   N. Nikolaidis, I. Pitas, T. Kilindris, «Application of directional statistics to nonlinear vector field filtering and analysis», IEEE  Workshop on   Nonlinear Digital Signal Processing, pp. 1.2.4.1-1.2.4.6, 1993.

[39].   N. Nikolaidis, I. Pitas, M.G. Strintzis, “Combined evaluation of motion and disparity vector fields for stereoscopic sequence coding”, Computer   Analysis of Images and Patterns, (CAIP 93), pp. 387-394, 1993.

[40].   H. Sahinoglou, S. Malasiotis, N. Nikolaidis, N. Grammalidis, M.G.Strintzis, I. Pitas, “A motion/disparity vector field smoothing algorithm”,  Picture Coding Symposium, 1993.

[41].   K. Lyroudia, N. Nikolaidis, C. Palakidis, I. Pitas, “3D reconstruction of pulpal blood vessels and nerves”, International Conferences on  Confocal and Near-field Microscopy, joined with Three-dimensional Image Processing in Microscopy,   1994.

[42].   N. Nikolaidis, I. Pitas, “Application of directional statistics in vector direction estimation”, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, vol. 5, pp. 121-124, 1994.

[43].   N. Nikolaidis, I. Pitas, “Optimal L-filters for vector magnitude filtering”, European Signal Processing Conference (EUSIPCO '94), pp. 955-959, 1994.

[44].   I Pitas, C. Kotropoulos, N. Nikolaidis, R. Yang, M.Gabbouj, “A class of order statistics Learning Vector Quantizers”, IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 94), pp. 387-390, 1994.

[45].   N. Nikolaidis, I. Pitas, “Optimal multichannel L-filters based on reduced ordering”, IEEE Workshop on Nonlinear Image and Signal Processing (NSIP 95), pp. 507-510, 1995.

[46].   N. Nikolaidis, I. Pitas, “Edge detection operators for angular data”, IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 95),vol. 2, pp. 157-160, 1995.

[47].   N. Nikolaidis, I. Pitas, “Copyright protection of images using robust digital signatures”, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal  Processing (ICASSP-96), vol. 4, pp. 2168-2171, 1996.

[48].   N. Nikolaidis, I. Pitas, “Adaptive multichannel L filters based on reduced ordering”, European Signal Processing Conference  (EUSIPCO-96), vol. 1, pp. 153-156, 1996.

[49].   I. Pitas, C. Kotropoulos, N. Nikolaidis, A.G. Bors, “Robust and adaptive techniques in self-organising neural networks”, Second World  Congress of Nonlinear Analysts, published in the Journal of Nonlinear Analysis, Theory, Methods   Applications, Elsevier Science Ltd, vol. 30, no. 7, pp. 4517-4528, 1997.

[50].   G. Voyatzis, N. Nikolaidis, I. Pitas, “Digital watermarking: an overview”, IX European Signal     Processing Conference (EUSIPCO'98), vol. 1, pp. 9-12,  1998.

[51].   G. Voyatzis, N. Nikolaidis, I. Pitas, “Copyright protection of multimedia documents: from  theory to application”, 4th Hellenic European Conference on Computer Mathematics and its Applications,  pp 283-290, 1998.

[52].   Nikolaidis N., Pitas I., “Digital image watermarking: an overview”,  IEEE International Conference on  Multimedia Computing and Systems (ICME 99),  vol. 1, pp. 1–6, 1999

[53].   Solachidis V., Nikolaidis N., Pitas I., “Watermarking polygonal lines using Fourier descriptors”, IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP '00), vol. 4 , pp. 1955 –1958, 2000.

[54].   Tsekeridou S., Nikolaidis N., Sidiropoulos N., Pitas I., “Copyright protection of still images using self-similar chaotic watermarks”,  IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 00), vol. 1, pp. 411–414, 2000.

[55].   N. Nikolaidis, S. Tsekeridou, A. Nikolaidis, A. Tefas, V. Solachidis, I. Pitas, “Applications of chaotic signal processing techniques to multimedia watermarking”, IEEE Workshop on Nonlinear Dynamics in Electronic Systems (NDES 00), pp. 1-7, 2000.

[56].   Solachidis V., Nikolaidis N., Pitas, I, “Fourier descriptors watermarking of vector graphics images”,  IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 00), vol 3, pp. 9 –12, 2000.

[57].   Krinidis S., Nikolaidis N., Pitas I., “Shape based alignment of 3-D volume slices”, 7th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS 2000), vol. 1, pp. 438–441, 2000.

[58].   Παππά Γ, Δούρου Β, Μπακαλούδη Π, Νικολαΐδης Ν, Λυρούδια Κ, Πήτας Ι, “Τρισδιάστατη αναπαράσταση όγκου και επιφάνειας τομέων άνω και κάτω γνάθου”,  20ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, 2000.

[59].   Tefas A., Nikolaidis A., Nikolaidis N., Solachidis V., Tsekeridou S., Pitas  I., “Statistical analysis of Markov chaotic sequences for watermarking  applications”, IEEE International Symposium on Circuits and Systems, (ISCAS 2001) vol. 2 , 2001,  pp. 57–60, 2001.

[60].   S. Tsekeridou, V. Solachidis, N. Nikolaidis, A. Nikolaidis, A. Tefas, I. Pitas, “Bernoulli shift generated chaotic watermarks: theoretic investigation”, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2001),  vol.3, pp 1989 –1992,  2001.

[61].    S. Tsekeridou, V. Solachidis, N. Nikolaidis, A. Nikolaidis, A. Tefas, I. Pitas, “Theoretic performance analysis of a watermarking system based on Bernoulli chaotic sequences”, Communications and Multimedia Security Conference (CMS 2001), pp 81-91,  2001.

[62].   S. Tsekeridou, V. Solachidis, N. Nikolaidis, A. Nikolaidis, A. Tefas, I.Pitas, “Theoretic investigation of the use of watermark signals derived from Bernoulli chaotic sequences”, 12th Scandinavian Conference on Image Analysis  (SCIA 2001), pp 600-607, 2001.

[63].   A. Tefas , A. Nikolaidis, N. Nikolaidis, V. Solachidis, S. Tsekeridou, I. Pitas, “Markov chaotic sequences for correlation based watermarking schemes”, International Conference on Nonlinear Dynamics (NLD 01), 2001.

[64].   A. Tefas , A. Nikolaidis, N. Nikolaidis, V. Solachidis, S. Tsekeridou and I. Pitas, “Performance analysis of watermarking schemes based on Skew Tent chaotic sequences”, IEEE-EURASIP Workshop on Nonlinear Signal and Image Processing (NSIP 01), 2001.

[65].   V. Solachidis, A. Tefas, N. Nikolaidis, S. Tsekeridou, A. Nikolaidis, I.Pitas, “A benchmarking protocol for watermarking methods”,  IEEE  International Conference on Image Processing (ICIP 01), vol 3 , pp 1023 –1026,  2001.

[66].    N. Nikolaidis, I. Pitas, “Digital image processing in painting restoration and archiving”,  IEEE  International Conference on Image Processing (ICIP 01), vol. 1 , pp 586 –589, 2001.

[67].   Lyroudia K, Bakaloudi P, Mikrogeorgis G, Kechagias E, Nikolaidis N, Pitas I., “Virtual endodontics: three-dimensional teeth volume representations and their pulp cavity access”, 5th Endodontic World Congress of I.F.E.A., 2001.

[68].   A. Tefas G. Louizis I. Pitas N. Nikolaidis, K. Lyroudia, “Robust spatial 3D image watermarking”,  IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT 2001), pp 229-232, 2001.

[69].   N. Nikolaidis, V. Solachidis, A. Tefas, V. Arguriou, I. Pitas, “Benchmarking of still image watermarking methods: principles and state of the art”, International Conference on Electronic Imaging & the Visual Arts (EVA 02), pp. 158-162,  2002.

[70].   A. Giannoula, N. Nikolaidis, I. Pitas, “Watermarking of sets of polygonal lines using fusion techniques, υποβλήθηκε για παρουσίαση στο 2002 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME 02).

[71].   N. Nikolaidis, V. Solachidis, A. Tefas, I. Pitas, «Watermark detection: benchmarking perspectives», υποβλήθηκε για παρουσίαση στο 2002 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME 02).

 

 

 

Α7.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

Οι λοιποί συνεργάτες επιλέχθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψουν τις ανάγκες της κύριας ερευνητικής ομάδας κύρια σε υποστηρικτικές δράσεις τόσο στα πλαίσια της ανάπτυξης εφαρμογών (βάση δεδομένων, διαδρατσική ιστοσελίδα) όσο και στα πλάισια της ανάπτυξης, βελτίωσης και αξιολόγησης των μεθόδων που θα αξιολογηθούν και θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του υποέργου. Με την προσθήκη των συνεργατών αυτών το σύνολο της ομάδας θα αποτελέσει ένα ευέλικτο και λειτουργικό σχήμα. Συνολικά προβλέπεται η απασχόληση 7 συνεργατών εκ των οποίων οι τρεις περιγράφονται στην συνέχεια ονομαστικά ενώ οι υπόλοιποι θα οριστικοποιηθούν στην πορεία υλοποίησης του υποέργου.

Βασίλειος Μαρδύρης:

Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΔΠΘ με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με διασύνδεση βάσεων δεδομένων. Θα συμμετέχει στα πακέτα εργασίας 1 και 2 και συγκεκριμένα στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη της βάσης δεδομένων του υποέργου και την ανάπτυξη της ιστοσελίδας και του λογισμικού διασύνδεσης της ιστοσελίδας και της βάσης δεδομένων. Επίσης θα συμμετέχει στην αξιολόγηση και υλοποίηση μεθόδων που αφορούν την ανάκτηση εικόνων.

Νικόλαος Νικολάου:

Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του ΔΠΘ και υποψήφιος διδάκτορας με θέμα στην περιοχή της επεξεργασίας εικόνας και επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Νικόλαο Παπαμάρκο (μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας). Θα συμμετέχει στην αξιολόγηση-βελτίωση και στην υλοποίηση μεθόδων που αφορούν την ανάκτηση έγχρωμων ψηφιακών εγγράφων. Επίσης θα συμμετέχει στην συντήρηση (δημιουργία και παροχή υλικού) της παρουσίασης των μεθόδων στην ιστοσελίδα του υποέργου και στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων της χρήσης της.

Ευθύμιος Μπαντέκας:

Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του ΔΠΘ και υποψήφιος διδάκτορας με θέμα στην περιοχή της επεξεργασίας εικόνας και επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Νικόλαο Παπαμάρκο (μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας). Θα συμμετέχει στην αξιολόγηση-βελτίωση και στην υλοποίηση μεθόδων που αφορούν την ανάκτηση έγχρωμων ψηφιακών εγγράφων.

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ:

Θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες που περιγράφονται στην συνέχεια ένας πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Θετικών Επιστημών κατά προτίμηση Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής. Θα συμμετέχει στην αξιολόγηση-βελτίωση και στην υλοποίηση μεθόδων που αφορούν την ανάκτηση δεδομένων από εικονοσειρές. Επίσης θα συμμετέχει στην συντήρηση (δημιουργία και παροχή υλικού) της παρουσίασης των μεθόδων στην ιστοσελίδα του υποέργου και στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων της χρήσης της.

Υποψήφιος Διδάκτορας:

Θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες που περιγράφονται στην συνέχεια ένας υποψήφιος διδάκτορας, πτυχιούχος ΑΕΙ Θετικών Επιστημών κατά προτίμηση Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής. Θα συμμετέχει στην αξιολόγηση-βελτίωση και στην υλοποίηση μεθόδων που αφορούν την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων με χρήση υδατογραφημάτων και αποτυπωμάτων. Επίσης θα συμμετέχει στην συντήρηση (δημιουργία και παροχή υλικού) της παρουσίασης των μεθόδων στην ιστοσελίδα του υποέργου και στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων της χρήσης της.

2 τελειόφοιτοι φοιτητές ΤΕΙ:

Θα αναλάβουν την λήψη των ψηφιακών εικόνων και εικονοσειρών με την καθοδήγηση του επιστημονικού υπευθύνου προκειμένου να δημιουργηθεί η κατάλληλη βάση δεδομένων. Επίσης θα εργαστούν στην εισαγωγή των δεδομένων στην βάση και στην συντήρηση και υποστήριξη της λειτουργίας της. Τέλος θα εργαστούν στην συντήρηση και υποστήριξη της ιστοσελίδας του έργου.

 

 

 

 

Α8.     ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

               

Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο έχει θέμα την ανάκτηση και προστασία πληροφορίας σε μορφή ψηφιακής εικόνας, εγγράφου και εικονοσειράς από βάσεις δεδομένων και κατ’επέκταση από το διαδίκτυο. Το θέμα του προτεινόμενου ερευνητικού έργου είναι παγκοσμίως από τα πλέον ενεργά ερευνητικά πεδία γεγονός που οφείλεται:

α) στην αύξηση της χρήσης του διαδικτύου το οποίο ουσιαστικά δρα σαν μία τεράστια βάση δεδομένων αλλά παράλληλα παρέχει και την δυνατότητα πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων.

β) στην ολοένα και αυξανόμενη χρήση εικόνων και εικονοσειρών στην ιατρική, την τηλειατρική και στην βιοιατρική.

Ο τεράστιος όγκος πληροφοριών έχει δημιουργήσει παράλληλα την ανάγκη για "έξυπνα" συστήματα αναζήτησης και ανάκτησης της πληροφορίας αλλά και αντίστοιχες τεχνικές προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών ή των κατόχων δεδομένων σε μορφή εικόνων ή εικονοσειρών και σε αυτά τα ζητούμενα (ανάκτηση και προστασία) εντάσσεται η παρούσα πρόταση. Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών ή των κατόχων ψηφιακών πολυμεσικών δεδομένων (εικόνα, video) αποτελεί επιπλέον θέμα μεγάλης οικονομικής σημασίας που έχει συγκεντρώσει κατά την τελευταία οκταετία το ενδιαφέρον ερευνητών σε πανεπιστήμια και επιχειρήσεις.

Τα θέματα που πραγματεύεται το προτεινόμενο υποέργο απασχολούν σήμερα την διεθνή επιστημονική κοινότητα ενώ τα αποτελέσματα των ερευνών στα συγκεκριμένα ζητήματα αναμένεται να βρουν εφαρμογές από το σύνολο των εμπλεκομένων παραγωγικών φορέων στους χώρους της χρήσης, της ανάπτυξης και της εμπορίας πολυμεσικών εφαρμογών, βάσεων δεδομένων και εφαρμογών χρήσης ιατρικών εικόνων και συγκεκριμένα σε θέματα όπως:

·         Παραγωγή λογισμικού αυτοματοποίησης γραφείου.

·         Εκμετάλλευση και διαχείριση βάσεων δεδομένων εικόνων από βιβλιοθήκες, internet sites κ.λ.π.

·         Εκμετάλλευση και διαχείριση βάσεων δεδομένων ιατρικών εικόνων από νοσοκομεία, φαρμακευτικές εταιρίες κ.λ.π.

·         Παραγωγή λογισμικού για χρήση βάσεων δεδομένων εικόνων και video από επαγγελματίες ή ερευνητές (π.χ. δημοσιογράφοι, γιατροί, βιολόγοι, ιστορικοί, αρχαιολόγοι κ.λ.π.).

·         Παραγωγή εκπαιδευτικών πολυμέσων σε CD, DVD.

·         Παραγωγή λογισμικού για την επεξεργασία εικόνων, video.

·         Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (μουσική, κινηματογράφος, διαφήμιση, τηλεόραση).

·         Εμπορία και διακίνηση ψηφιακών εικόνων-video (πρακτορεία τύπου, δημοσιογράφοι, φωτογράφοι).

·         Παραγωγή συσκευών ψηφιακής καταγραφής και μετάδοσης πολυμεσικών ή ιατρικών εφαρμογών όπως camera, video-camera, τηλεόραση, αξονικοί και μαγνητικοί τομογράφοι, υπέρηχοι).

 


ΤΜΗΜΑ   Β

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ υποέργου ΕΕΟΤ

 

Β1.   ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Ονοματεπώνυμο

Έτος

Ανθρωπομήνες (Α/Μ) πλήρους απασχόλησης

(1)

Κόστος Α/Μ πλήρους απασχόλησης

(2)

Ετήσιο Κόστος

 

(3)=(1)x(2)

Κόστος που θα καλυφθεί από το Ίδρυμα ή άλλες πηγές(*)

Κόστος που θα καλυφθεί από το ΕΠΕΑΕΚ

1. Βασίλειος Χατζής

2003

0,24

1.800,00

431,00

 

431,00

2004

1,25

1.800,00

2.250,00

 

2.250,00

2005

1,25

1.800,00

2.250,00

 

2.250,00

2006

1,10

1.800,00

1.980,00

 

1.980,00

 

Σύνολο

3,84

 

6.911,00

 

6.911,00

2. Κωνσταντίνος Διαμαντάρας

2003

0,21

2.100,00

441,00

 

441,00

2004

0,60

2.100,00

1.260,00

 

1.260,00

2005

0,60

2.100,00

1.260,00

 

1.260,00

2006

0,50

2.100,00

1.050,00

 

1.050,00

 

Σύνολο

1,91

 

4.011,00

 

4.011,00

3. Ιωάννης Πήτας

2003

0,13

2.800,00

364,00

 

364,00

2004

0,50

2.800,00

1.400,00

 

1.400,00

2005

0,50

2.800,00

1.400,00

 

1.400,00

2006

0,30

2.800,00

840,00

 

840,00

 

Σύνολο

1,43

 

4.004,00

 

4.004,00

4. Νικόλαος Παπαμάρκος

2003

0,11

2.800,00

308,00

 

308,00

2004

1,00

2.800,00

2.800,00

 

2.800,00

2005

1,00

2.800,00

2.800,00

 

2.800,00

2006

0,75

2.800,00

2.100,00

 

2.100,00

 

Σύνολο

2,86

 

8.008,00

 

8.008,00

5. Στέργιος Παπαδημητρίου

2003

 

 

0,00

 

0,00

2004

0,25

1.800,00

450,00

 

450,00

2005

0,50

1.800,00

900,00

 

900,00

2006

0,35

1.800,00

630,00

 

630,00

 

Σύνολο

1,10

 

1.980,00

 

1.980,00

6. Βασίλειος Καμπουρλάζος

2003

 

 

0,00

 

0,00

2004

0,40

2.100,00

840,00

 

840,00

2005

0,40

2.100,00

840,00

 

840,00

2006

0,15

2.100,00

315,00

 

315,00

 

Σύνολο

0,95

 

1.995,00

 

1.995,00

7. Θεόδωρος Αλεβίζος

2003

 

 

0,00

 

0,00

2004

0,30

2.500,00

750,00

 

750,00

2005

0,30

2.500,00

750,00

 

750,00

2006

0,20

2.500,00

500,00

 

500,00

 

Σύνολο

0,80

 

2.000,00

 

2.000,00

8. Παναγιώτης Αδαμίδης

2003

0,22

1.800,00

396,00

 

396,00

2004

0,70

1.800,00

1.260,00

 

1.260,00

2005

0,70

1.800,00

1.260,00

 

1.260,00

2006

0,60

1.800,00

1.080,00

 

1.080,00

 

Σύνολο

2,22

 

3.996,00

 

3.996,00

9. Μιχαήλ Βασιλακόπουλος

2003

0,21

2.100,00

441,00

 

441,00

2004

0,60

2.100,00

1.260,00

 

1.260,00

2005

0,60

2.100,00

1.260,00

 

1.260,00

2006

0,50

2.100,00

1.050,00

 

1.050,00

 

Σύνολο

1,91

 

4.011,00

 

4.011,00

10. Θεόφιλος Παπαδημητρίου

2003

0,22

1.800,00

396,00

 

396,00

2004

0,70

1.800,00

1.260,00

 

1.260,00

2005

0,70

1.800,00

1.260,00

 

1.260,00

2006

0,60

1.800,00

1.080,00

 

1.080,00

 

Σύνολο

2,22

 

3.996,00

 

3.996,00

11. Νικόλαος Νικολαΐδης

2003

0,22

1.800,00

396,00

 

396,00

2004

0,70

1.800,00

1.260,00

 

1.260,00

2005

0,70

1.800,00

1.260,00

 

1.260,00

2006

0,60

1.800,00

1.080,00

 

1.080,00

 

Σύνολο

2,22

 

3.996,00

 

3.996,00

ΣΥΝΟΛΟ

2003

1,56

 

3.173,00

 

3.173,00

 

2004

7,00

 

14.790,00

 

14.790,00

 

2005

7,25

 

15.240,00

 

15.240,00

 

2006

5,65

 

11.705,00

 

11.705,00

 

Σύνολο

21,46

 

44.908,00

 

44.908,00

*Ο τακτικός προϋπολογισμός, το ΠΔΕ ή άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν συγκαταλέγονται στις άλλες πηγές.

**Για τα νομικά πρόσωπα θα αναφέρετε το συνολικό ετήσιο κόστος της παροχής υπηρεσιών και όχι ανθρωπομήνες.

Αιτιολόγηση δαπανών για τα μέλη της κύριας ερευνητικής ομάδας

Δρ. Βασίλειος Χατζής:

ΠΕ1: Θα συμμετέχει στον σχεδιασμό της βάσης δεδομένων και της ιστοσελίδας του υποέργου.

ΠΕ2: Θα συμμετέχει στην έρευνα για την αξιολόγηση και την προαγωγή ασαφών μεθόδων σε προβλήματα ανάκτησης εικόνων με βάση το περιεχόμενο. Επίσης στην ανάπτυξη και υλοποίηση ασαφών μεθόδων σύνθεσης και λήψης αποφάσεων. Τέλος, θα συμμετέχει στην συντήρηση (δημιουργία και παροχή υλικού) της παρουσίασης των μεθόδων στην ιστοσελίδα του υποέργου και στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων της χρήσης της.

Δρ. Νικόλαος Παπαμάρκος:

ΠΕ2: Θα συμμετέχει στην έρευνα για την αξιολόγηση-βελτίωση και στην υλοποίηση μεθόδων που αφορούν την ανάκτηση έγχρωμων ψηφιακών εγγράφων. Επίσης θα συμμετέχει στην συντήρηση (δημιουργία και παροχή υλικού) της παρουσίασης των μεθόδων στην ιστοσελίδα του υποέργου και στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων της χρήσης της.

Δρ. Αστέριος Παπαδημητρίου:

ΠΕ2: Θα συμμετέχει στην ανάπτυξη και υλοποίηση μεθόδων σύνθεσης και λήψης αποφάσεων με τεχνικές υπολογιστικής νοημοσύνης.

Δρ. Βασίλειος Καμπουρλάζος:

ΠΕ2: Θα συμμετέχει στην ανάπτυξη και υλοποίηση μεθόδων σύνθεσης και λήψης αποφάσεων με τεχνικές ασαφούς λογικής.

Δρ. Θεόδωρος Αλεβίζος:

ΠΕ2: Θα συμμετέχει στην ανάπτυξη και υλοποίηση μεθόδων ανάκτησης εικόνων βασισμένες σε δεικτοδότηση των εικόνων με κατάλληλες λέξεις κλειδιά.

Δρ. Κωνσταντίνος Διαμαντάρας:

ΠΕ3: Θα συμμετέχει στην έρευνα για την αξιολόγηση και την προαγωγή μεθόδων σε προβλήματα ανάκτησης εικόνοσειρών με βάση το περιεχόμενο. Επίσης θα συμμετέχει στην συντήρηση (δημιουργία και παροχή υλικού) της παρουσίασης των μεθόδων στην ιστοσελίδα του υποέργου και στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων της χρήσης της.

Δρ. Θεόφιλος Παπαδημητρίου:

ΠΕ3: Θα συμμετέχει στην έρευνα για την αξιολόγηση και την προαγωγή μεθόδων καθώς και στην υλοποίηση μεθόδων σε προβλήματα ανάκτησης εικόνοσειρών με βάση το περιεχόμενο.

Δρ. Παναγιώτης Αδαμίδης:

ΠΕ3: Θα συμμετέχει στην έρευνα για την αξιολόγηση και την προαγωγή μεθόδων καθώς και στην υλοποίηση μεθόδων σε προβλήματα ανάκτησης εικόνοσειρών με βάση το περιεχόμενο.

Δρ. Μιχαήλ Βασιλακόπουλος:

ΠΕ3: Θα συμμετέχει στην έρευνα για την αξιολόγηση και την προαγωγή μεθόδων καθώς και στην υλοποίηση μεθόδων σε προβλήματα ανάκτησης εικόνοσειρών με βάση το περιεχόμενο.

Δρ. Ιωάννης Πήτας:

ΠΕ4: Θα συμμετέχει στην έρευνα για την αξιολόγηση και την προαγωγή μεθόδων για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων σε εικόνες και εικονοσειρές με χρήση υδατοσημάτων και αποτυπωμάτων.

Δρ. Νικόλαος Νικολαΐδης:

ΠΕ4: Θα συμμετέχει στην έρευνα για την αξιολόγηση, την προαγωγή και την υλοποίηση μεθόδων για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων σε εικόνες και εικονοσειρές με χρήση υδατοσημάτων και αποτυπωμάτων. Επίσης θα συμμετέχει στην συντήρηση (δημιουργία και παροχή υλικού) της παρουσίασης των μεθόδων στην ιστοσελίδα του υποέργου και στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων της χρήσης της.


 

Β2.   ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ   (φυσικά & νομικά πρόσωπα)**

Ονοματεπώνυμο

Έτος

Ανθρωπομήνες (Α/Μ) πλήρους απασχόλησης

(1)

Κόστος Α/Μ πλήρους απασχόλησης

(2)

Ετήσιο Κόστος

 

(3)=(1)x(2)

Κόστος που θα καλυφθεί από το Ίδρυμα ή άλλες πηγές(*)

Κόστος που θα καλυφθεί από το ΕΠΕΑΕΚ

Βασίλειος Μαρδύρης,

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

2003

0,80

1.200,00

960,00

 

960,00

2004

1,50

1.200,00

1.800,00

 

1.800,00

2005

0,51

1.200,00

612,00

 

612,00

2006

 

 

0,00

 

0,00

 

Σύνολο

2,81

 

3.372,00

 

3.372,00

Νικόλαος Νικολάου,

(υποψήφιος διδάκτορας ΔΠΘ)

2003

1,00

1.000,00

1.000,00

 

1.000,00

2004

2,50

1.000,00

2.500,00

 

2.500,00

2005

2,50

1.000,00

2.500,00

 

2.500,00

2006

2,00

1.000,00

2.000,00

 

2.000,00

 

Σύνολο

8,00

 

8.000,00

 

8.000,00

Ευθύμιος Μπαντέκας,

(υποψήφιος διδάκτορας ΔΠΘ) 

2003

 

1.000,00

0,00

 

0,00

2004

1,00

1.000,00

1.000,00

 

1.000,00

2005

1,00

1.000,00

1.000,00

 

1.000,00

2006

 

1.000,00

0,00

 

0,00

 

Σύνολο

2,00

 

2.000,00

 

2.000,00

Απόφοιτος ΤΕΙ /ΑΕΙ

2003

1,00

1.000,00

1.000,00

 

1.000,00

2004

3,00

1.000,00

3.000,00

 

3.000,00

2005

4,00

1.000,00

4.000,00

 

4.000,00

2006

3,00

1.000,00

3.000,00

 

3.000,00

 

Σύνολο

11,00

 

11.000,00

 

11.000,00

Υποψήφιος Διδάκτορας  

2003

1,00

1.000,00

1.000,00

 

1.000,00

2004

3,00

1.000,00

3.000,00

 

3.000,00

2005

3,00

1.000,00

3.000,00

 

3.000,00

2006

3,00

1.000,00

3.000,00

 

3.000,00

 

Σύνολο

10,00

 

10.000,00

 

10.000,00

Φοιτητής ΤΕΙ

2003

1,00

800,00

800,00

 

800,00

2004

3,50

800,00

2.800,00

 

2.800,00

2005

2,20

800,00

1.760,00

 

1.760,00

2006

 

 

0,00

 

0,00

 

Σύνολο

6,70

 

5.360,00

 

5.360,00

Φοιτητής ΤΕΙ 

2003

1,00

800,00

800,00

 

800,00

2004

3,50

800,00

2.800,00

 

2.800,00

2005

2,20

800,00

1.760,00

 

1.760,00

2006

 

 

0,00

 

0,00

 

Σύνολο

6,70

 

5.360,00

 

5.360,00

ΣΥΝΟΛΟ

2003

5,80

 

5.560,00

 

5.560,00

 

2004

18,00

 

16.900,00

 

16.900,00

 

2005

15,41

 

14.632,00

 

14.632,00

 

2006

8,00

 

8.000,00

 

8.000,00

 

Σύνολο

47,21

 

45.092,00

 

45.092,00

*Ο τακτικός προϋπολογισμός, το ΠΔΕ ή άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν συγκαταλέγονται στις άλλες πηγές.

**Για τα νομικά πρόσωπα θα αναφέρετε το συνολικό ετήσιο κόστος της παροχής υπηρεσιών και όχι ανθρωπομήνες.

 

Αναπτύξατε τις δραστηριότητες για κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που αναφέρονται στον πίνακα Β2 αιτιολογώντας την αναγκαιότητά τους για την επίτευξη των στόχων του υποέργου ΕΕΟΤ. Αναλύσατε τα στοιχεία δαπανών που περιέχονται στον ανωτέρω πίνακα.

 

Βασίλειος Μαρδύρης:

Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΔΠΘ με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με διασύνδεση βάσεων δεδομένων.

ΠΕ1: Θα συμμετέχει στον σχεδιασμό και θα αναλάβει την ανάπτυξη της βάσης δεδομένων του υποέργου και την ανάπτυξη της ιστοσελίδας και του λογισμικού διασύνδεσης της ιστοσελίδας και της βάσης δεδομένων.

ΠΕ2: Θα συμμετέχει στην αξιολόγηση και υλοποίηση μεθόδων που αφορούν την ανάκτηση εικόνων.

Νικόλαος Νικολάου (υποψήφιος διδάκτορας ΔΠΘ):

Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του ΔΠΘ και υποψήφιος διδάκτορας με θέμα στην περιοχή της επεξεργασίας εικόνας και επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Νικόλαο Παπαμάρκο (μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας).

ΠΕ2: Θα συμμετέχει στην αξιολόγηση-βελτίωση και στην υλοποίηση μεθόδων που αφορούν την ανάκτηση έγχρωμων ψηφιακών εγγράφων. Επίσης θα συμμετέχει στην συντήρηση (δημιουργία και παροχή υλικού) της παρουσίασης των μεθόδων στην ιστοσελίδα του υποέργου και στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων της χρήσης της.

Ευθύμιος Μπαντέκας (υποψήφιος διδάκτορας ΔΠΘ):

Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του ΔΠΘ και υποψήφιος διδάκτορας με θέμα στην περιοχή της επεξεργασίας εικόνας και επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Νικόλαο Παπαμάρκο (μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας).

ΠΕ2: Θα συμμετέχει στην αξιολόγηση-βελτίωση και στην υλοποίηση μεθόδων που αφορούν την ανάκτηση έγχρωμων ψηφιακών εγγράφων.

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ:

Θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες που περιγράφονται στην συνέχεια ένας πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Θετικών Επιστημών κατά προτίμηση Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής.

ΠΕ3: Θα συμμετέχει στην αξιολόγηση-βελτίωση και στην υλοποίηση μεθόδων που αφορούν την ανάκτηση δεδομένων από εικονοσειρές. Επίσης θα συμμετέχει στην συντήρηση (δημιουργία και παροχή υλικού) της παρουσίασης των μεθόδων στην ιστοσελίδα του υποέργου και στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων της χρήσης της.

Υποψήφιος Διδάκτορας:

Θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες που περιγράφονται στην συνέχεια ένας υποψήφιος διδάκτορας, πτυχιούχος ΑΕΙ Θετικών Επιστημών κατά προτίμηση Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής.

ΠΕ4: Θα συμμετέχει στην αξιολόγηση-βελτίωση και στην υλοποίηση μεθόδων που αφορούν την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων με χρήση υδατογραφημάτων και αποτυπωμάτων. Επίσης θα συμμετέχει στην συντήρηση (δημιουργία και παροχή υλικού) της παρουσίασης των μεθόδων στην ιστοσελίδα του υποέργου και στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων της χρήσης της.

2 τελειόφοιτοι φοιτητές ΤΕΙ:

ΠΕ1: Θα αναλάβουν την λήψη ψηφιακών εικόνων και εικονοσειρών με την καθοδήγηση του επιστημονικού υπευθύνου προκειμένου να δημιουργηθεί η κατάλληλη βάση δεδομένων. Επίσης θα εργαστούν στην εισαγωγή των δεδομένων στην βάση και στην συντήρηση και υποστήριξη της λειτουργίας της. Τέλος θα εργαστούν στην συντήρηση και υποστήριξη της ιστοσελίδας του έργου.

 

 

Β3.  ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ  

 

Έτος

Μετακινήσεις

Συνολικό Κόστος

Κόστος που θα καλυφθεί από το Ίδρυμα άλλες πηγές(*)

Κόστος που θα καλυφθεί από το ΕΠΕΑΕΚ

2003

2.500,00

2.500,00

 

2.500,00

2004

7.500,00

7.500,00

 

7.500,00

2005

7.500,00

7.500,00

 

7.500,00

2006

5.000,00

5.000,00

 

5.000,00

Σύνολο

22.500,00

22.500,00

 

22.500,00

*Ο τακτικός προϋπολογισμός, το ΠΔΕ ή άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν συγκαταλέγονται στις άλλες πηγές.

 

 

Αιτιολόγηση των δαπανών μετακινήσεων

Αναφέρατε τη σκοπιμότητα των προγραμματισμένων μετακινήσεων, αιτιολογήσατε την αναγκαιότητά τους για την επίτευξη των στόχων του υποέργου ΕΕΟΤ και αναλύσατε τα στοιχεία δαπανών που περιέχονται στον ανωτέρω πίνακα.

Οι δαπάνες μετακινήσεων περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο μετακινήσεις των μελών της κύριας ερευνητικής ομάδας σε διεθνή συνέδρια/σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και για την ενημέρωση των μελών. Προβλέπονται περίπου 8 μετακινήσεις με μέσο κόστος 1750 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται το κόστος μετακίνησης, διαμονής και εγγραφής στο συνέδριο).

Επίσης περιλαμβάνουν οδικές μετακινήσεις χαμηλού κόστους του επιστημονικού υπευθύνου, των μελών  της κύριας ερευνητικής ομάδας και των λοιπών συνεργατών από και προς τις πόλεις όπου εδρεύουν τα συμμετέχοντα ιδρύματα με σκοπό την συνεργασία και τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων για την υλοποίηση των στόχων του υποέργου. Επίσης προβλέπονται μετακινήσεις για την λήψη πρωτογενούς υλικού (φωτογραφίες,video) από τους συμμετέχοντες που θα αναλάβουν αυτό το έργο. Το σύνολο των παραπάνω μετακινήσεων υπολογίζεται σε 1000 ευρώ.

 

 

 

Β4.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Έτος

Αναβάθμιση/Προμήθεια λογισμικού (*)

Αναβάθμιση/Προμήθεια hardware

Αναβάθμιση / συμπλήρωση εξοπλισμού 

Συνολικό κόστος

Κόστος που θα καλυφθεί από το Ίδρυμα ή άλλες πηγές(**)

Κόστος που θα καλυφθεί από το ΕΠΕΑΕΚ

2003

 

15.000,00

 

15.000,00

 

15.000,00

2004

 

 

 

0,00

 

0,00

2005

 

 

 

0,00

 

0,00

2006

 

 

 

0,00

 

0,00

Σύνολο

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

 

15.000,00

* Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση υπάρχοντος λογισμικού επιτρέπεται μόνο αν κρίνεται απαραίτητο για την διεξαγωγή της μεταδιδακτορικής έρευνας

**Ο τακτικός προϋπολογισμός, το ΠΔΕ ή άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν συγκαταλέγονται στις άλλες πηγές.

 

 

 

Αιτιολόγηση των δαπανών προμήθειας εξοπλισμού & λογισμικού για την υλοποίηση του υποέργου ΕΕΟΤ.

Αναφέρατε τη σκοπιμότητα των προγραμματισμένων δαπανών, αιτιολογήσατε την αναγκαιότητά τους για την επίτευξη των στόχων του υποέργου ΕΕΟΤ.

Το σύνολο των αναγκών του υποέργου σε λογισμικό θα καλυφθεί με αξιοποίηση των υπαρχόντων λογισμικών των τμημάτων στα οποία ανήκουν τα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Επίσης, για τις ανάγκες του υποέργου θα χρησιμοποιηθεί μέρος της υλικοτεχνικής υποδομής και του υπάρχοντος εργαστηρι